Search results

Records found: 114  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus10401^"
 1. Survey of the ethical situation in construction companies
  Jankovichová Eva ; 010270  Hanko Martin ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  Buildustry . Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 80-85
  ethical values etické hodnoty code of ethics etický kódex corporate culture firemná kultúra
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/12/Buildustry-2_2021_Final_WEB.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Prístup k formovaniu proinovačnej firemnej kultúry na príklade vybranej organizácie / aut. Iveta Paulová, Jaromíra Vaňová, Edita Hekelová
  Paulová Iveta  Vaňová Jaromíra ; 064000 Hekelová Edita ; 020070
  Súčasné prístupy k systémom manažérstva kvality a environmentu : . S. 11-15
  firemná kultúra inovácie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Proinovačná firemná kultúra pri transformácii požiadaviek noriem ISO 9001:2015 / aut. Iveta Paulová, Jaromíra Vaňová
  Paulová Iveta  Vaňová Jaromíra ; 064000
  Manažment v 21. storočí: problémy a východiská : . S. 179-184
  firemná kultúra inovácie systém manažérstva kvality
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Návrh zdokonalenia firemnej kultúry spoločnosti TOMRA SORTING, s.r.o.
  Bajcar Marcel ; M  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 04.06.2014 ; 189 . - 96s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management leadership motivation corporate culture firemná kultúra motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103498
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie personálneho marketingu a získavania nových zamestnancov z trhu práce v spoločnosti PCA Slovakia, s.r.o.
  Krajčovič Matej ; M  Hrablik Martin (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant corporate culture turnover fluktuácia firemná kultúra spokojnosť zamestnancov personálny marketing
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102436
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Odporúčané oblečenie ako súčasť firemnej kultúry v koncerne ZF Boge Slovakia : Bakalárska práca
  Liptáková Jana  Mironovová Emília (Thesis advisor) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 56 s., CD-ROM
  corporate culture firemná kultúra personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=62501
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh systému firemnej kultúry v medzinárodnej spoločnosti SEMMELROCK STEIN + DESIGN Dlažby s. r. o.
  Koleňáková Jaroslava  Baková Lucia (xxx) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  evaluation corporate culture firemná kultúra
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58148
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh zdokonalenia firemnej kultúry spoločnosti Slovenské elektrárne, a.s.
  Chabreček Pavel  Čambál Miloš (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  employees motivation firemná kultúra motivácia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58166
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Aplikácia firemnej kultúry v manažérstve priemyselných podnikov
  Čambál Miloš ; M4000  Vaňová Jaromíra ; M4000 Cagáňová Dagmar ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2010), s.23-26
  firemná kultúra trvalo udržateľný rozvoj
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Návrh možností využitia firemnej kultúry ako nástroja personálneho riadenia v Delphi Slovensko, s.r.o.
  Potúčková Miriam  Vaňová Jaromíra (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  firemná kultúra komunikácia motivácia identifikácia corporate culture motivation identification
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58145
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book