Search results

 1. Elektrická charakterizácia organických materiálov
  Ondrejka Patrik ; E  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2014
  FEI ; Date of acceptation : 07.07.2014 ; Degree program : 74 . - 41 s CD-ROM
  Automobile Electronics organické polovodiče
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=88347
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Analýza porúch v organických polovodičových štruktúrach spektroskopiou hlbokých hladín
  Juhász Peter ; E030  Stuchlíková Ľubica (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 52 s CD-ROOM
  Mikroelektronika Microelectronics organické polovodiče
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92428
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Štúdium organických fotovoltických sytémov
  Kaiser Michal ; E060  Cirák Július (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 72 s
  Fyzikálne inžinierstvo Physical Engineering organické polovodiče
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=92180
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Meranie a analýza vlastností organických poľom riadených tranzistorov
  Makara Marián ; E  Kováč Jaroslav (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2012 . - 58 s
  Microelectronics thin films tenké vrstvy organické polovodiče
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71669
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 5. Štúdium ambipolárného transportu nosičov náboja v konjugovaných organických polovodičoch využitím OFET tranzistorov
  Lipták Ján  Kováč Jaroslav (Thesis advisor) ; E030 Morana Mauro (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2007
  FEI ; . - 63 s
  Mikroelektronika polovodičové štruktúry organické polovodiče OFET tranzistory
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Elektrické a niektoré ďalšie vlastnosti dotovaného polyacetylénu : Kand.diz.práca : Obh. 09.01.1985 / [aut.] Fedorko,Pavol, Ing.; Škol. Barta,řtefan
  Fedorko Pavol ; C5280  Barta Štefan (Thesis advisor) ; E150
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1984 . - 174 s
  polovodiče vodivé organické polyméry organické polovodiče elektrická vodivosť dotovaný polyacetylén
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book