Search results

 1. Závislosť hyperjemných interakcií od mikroštruktúry vo vybraných nanokryštalických zliatin typu NANOPERM : č.ved.odb. 26-35-9, dát.obhaj. 07-01-2010
  Vittek Robert  Miglierini Marcel (Thesis advisor) ; E060
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 78 s
  elektrotechnológia a materiály elektromateriálové inžinierstvo hyperjemné interakcie mikroštruktúry nanokryštalické zliatiny NANOPERM
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 2. Technológia a charakterizácia tenkých vrstiev nitridov a oxidov kovov pre použitie v mikroelektronike, senzorike a mikrosystémovej technike : dát. obhaj. 7.5.2010, č.ved.odb. 26-35-9
  Hotový Ivan ; E030 
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 152 s
  elektrotechnológia a materiály nanotechnológie tenké vrstvy Mikroelektronika mikrosenzory mikrosystémy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Vývoj vybraných elektrických metodík pre výskum fotovoltických materálov na báze kremíka
  Rusnák Jaroslav  Ružinský Michal (Thesis advisor) ; E020 Pinčík Emil (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 67 s
  elektrotechnológia a materiály fotovoltika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 4. Metódy hodnotenia zmien vlastností káblových izolačných systémov vplyvom vybraných degradačných procesov : č. ved. odb. 26-35-9, dát. obhaj. 19.1.2009
  Váry Michal ; E020  Lelák Jaroslav (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008 . - 162 s
  elektrotechnológia a materiály káble izolačné systémy Metódy hodnotiace
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Current transfer and thermal stability of composite MgB2 superconductors : č.ved.odb. 26-35-9. Dát. obhaj. 25.9.2008
  Holúbek Tomáš  Kováč Pavol (Thesis advisor)
  Bratislava : Elektrotechnický ústav SAV, 2008 . - preruš.str
  elektrotechnológia a materiály
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Preparation and properties the mercury based thin films of very high Tc superconductors and their possible application in cryoelectronics : Obh.: 27.9.2007, V.odb. 26-35-9
  Valeriánová Michaela  Chromik Štefan (Thesis advisor) Odier Philiphpe (Thesis advisor)
  Bratislava : SAV : Slovak Academy of Sciences, 2007 . - 117 s príl.
  elektrotechnológia a materiály elektromateriálové inžinierstvo tenké vrstvy supravodivé vrstvy merkuračný proces
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 7. Kryštálová optika pre röntgenové žiarenie : čís. ved. odboru 26-35-9, dát. obhaj. 11.3.2008
  Vagovič Patrik  Korytár Dušan (Thesis advisor)
  Piešťany : Elektrotechnický ústav SAV, 2007 . - 73 s
  elektrotechnológia a materiály röntgenové žiarenie röntgenová optika
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Jednosmerné a striedavé elektrické merania fotovoltických článkov a modulov : Čís.ved.odb. 26-35-9 : Dát.obhaj. 30.09.2009
  Ďuriš Tomáš ; E140  Šály Vladimír (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006 . - 158 s
  elektrotechnológia a materiály elektrické merania fotovoltické články fotovoltické moduly jednosmerné elektrické merania striedavé elektrické merania volt-ampérové merania V-A charakteristika impedančná spektroskopia púzdracie materiály urýchlené starnutie solárne články
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 9. Vplyv technológie na vlastnosti substituovaných bárnatých feritov : č.ved.odb. 26-35-9. Obh. 19.10.2005
  Kevická Darina ; E140  Grusková Anna (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 118 s
  elektrotechnológia a materiály
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 10. Štúdium vyhodnocovania magnetických a štrukturálnych vlastností feritov : č.ved.odb. 26-35-9. Obh.20.10.2005
  Papánová Mária ; E140  Grusková Anna (Thesis advisor) ; E020
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2005 . - 127 s
  elektrotechnológia a materiály
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book