Search results

 1. Comparison of cupola furnace and blast furnace slags with respect to possibilities of their utilization / aut. Alena Pribulová, Peter Futáš, J Petrík, Marcela Pokusová, M Brzezinski, J Jakubski
  Pribulová Alena  Futáš Peter Petrík J. Pokusová Marcela ; 020070 Brzezinski M. Jakubski J.
  Archives of Metallurgy and Materials . Vol. 63, iss. 4 (2018), s. 1865-1873
  strojárske technológie
  článok z periodika
  ADC - Scientific titles in foreign carented magazines and noticed year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Optimalizácia vstrekovania s využitím softvérového produktu
  Buranský Mário ; J0050  Gondár Ernest (Thesis advisor) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 69 . - 102 s
  strojárske technológie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 3. Využitie technológie Rapid prototyping pri spracovaní plastového odpadu
  Martančík Marek ; J0050  Gondár Ernest (Thesis advisor) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 69 . - 98 s
  strojárske technológie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 4. Technologické a metalurgické aspekty oblúkového spájkovania austenitickej ocele 304L
  Kubíček Rastislav  Sejč Pavol (Thesis advisor) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014 . - 149 s
  strojárske technológie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 5. Sonotródne nástrojové materiály a štúdium ich vlastností
  Mrkvová Simona ; J0050  Emmer Štefan (Thesis advisor) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 69 . - 149 s
  ISBN 978-80-227-4217-7
  strojárske technológie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 6. Optimalizácia riešenia dispozičného usporiadania strojov a zariadení vo výrobe v danom podniku
  Kováčik Róbert ; J0070  Jerz Vladimír (Thesis advisor) ; J0070
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 26.08.2014 ; Degree program : 69 . - 156 s
  ISBN 978-80-227-4182-8
  strojárske technológie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 7. Zvariteľnosť novej generácie žiarupevných austenitických ocelí určených na prácu pri superkritických podmienkach
  Paľo Miroslav ; J280  Sejč Pavol (Thesis advisor) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2013 . - 122 s
  strojárske technológie
  XXX
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 8. Využitie softvérového produktu pri optimalizáciii parametrov zastrekovania
  Krajník Michal ; J0050  Gondár Ernest (xxx) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2013 . - 121 s
  strojárske technológie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 9. Vlastnosti zvarových spojov TRIP ocelí zhotovených laserom
  Ďuríček Dušan ; J0050  Iždinská Zita (xxx) ; J280
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2013 . - 111 s
  strojárske technológie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 10. Vývoj zariadenia a jeho technológie výroby na chov a produkciu sterilných samcov tse-tse múch
  Morávek Ivan ; J0070  Králik Marián (xxx) ; J0070
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2013 . - 119 s
  strojárske technológie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book