Search results

 1. Automation in Production Planning and Manufacturing : 14th International Scientific Conference. Žilina - Turčianske Teplice, 22.-24. April 2013
  Cotetiu Radu (rec.)  Ungureanu Nick (rec.) Kuric Ivan (rec.) Marcinčin Jozef (rec.) Legutko Stanislaw (rec.) Car Zlatan (rec.) Grozav Sorin (rec.)
  Žilina : Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2013 . - 212 s
  ISBN 978-80-89276-41-7
  automatizácia technologických procesov počítačová podpora výroby
  zborník (príspevkov)
  (6) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2010
  book

  book

 2. Automation in Production Planning and Manufacturing : 13th International Scientific Conference. Žilina - Turčianske Teplice, 02.-04. May 2012
  Žilina : Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2012
  ISBN 978-80-89276-35-6
  automatizácia technologických procesov počítačová podpora výroby
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 3. Príprava výroby s využitím CAx technológií
  Kráľ Ján  a kol.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2011 . - 182 s
  ISBN 978-80-553-0707-7
  obrábanie počítačová podpora výroby
  skriptá
  (2) - monografia
  (2) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  Príprava výroby s využitím CAx technológií

  book

 4. Automation in Production Planning and Manufacturing : 11th International Scientific Conference. Turčianske Teplice, 03.-05. May 2010
  Žilina : Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2010 . - 256 s
  ISBN 978-80-89276-23-3
  automatizácia technologických procesov počítačová podpora výroby
  zborník (príspevkov)
  (11) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 5. Automation in Production Planning and Manufacturing : 10th International Scientific Conference. Turčianske Teplice, 4.-6. May 2009
  Žilina : Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2009 . - 252 s
  ISBN 978-80-554-0008-2
  automatizácia technologických procesov počítačová podpora výroby
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Automation in Production Planning and Manufacturing : 9th International Scientific Conference for PhD students. Turčianske Teplice, 5.-7. May 2008
  Žilina : Žilinská univerzita, 2008 . - 267 s
  ISBN 978-80-89276-11-0
  automatizácia technologických procesov počítačová podpora výroby
  zborník (príspevkov)
  (8) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4000
  book

  book

 7. Systém pre podporu výučby s možnosťou generovania zadaní = System for support teaching with possibility to generate assignments : Bakalárska práca
  Kajtár Patrik  Zeman Jaroslav (xxx) ; M180
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2007
  MTF ; . - 56 s príl (1 CD-ROM)
  počítačová podpora výroby generovanie údajov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Automation in Production Planning and Manufacturing : 8th International Scientific Conference. Žilina, 2.-4.5.2007
  Žilina : Vedeckotechnická spoločnosť pri Žilinskej univerzite, 2007 . - 195 s
  ISBN 978-80-89276-03-5
  automatizácia technologických procesov počítačová podpora výroby
  zborník (príspevkov)
  (3) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 9. Počítačová podpora technologickej prípravy výroby : Návody na cvičenia
  Baron Petr 
  1. vyd
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004 . - 65 s
  ISBN 80-7099-785-0
  príprava výroby počítačová podpora výroby konštrukčná dokumentácia
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF13110
  book

  book

 10. Počítačová podpora výroby foriem rámov bicyklov : Diplomová práca
  Bilko Róbert  Peterka Jozef (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2002
  MTF ; . - 70 s abstr. + príl.
  rámy bicyklov počítačová podpora výroby strojárske technológie
  diplomová práca
  book

  book