Search results

 1. Modelovanie vyžarovania antén
  Hrica Pavel ; E  Cocherová Elena (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 56 s
  elektronika SAR SAR vyžarovanie antén
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56311
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. Analýza primárnych žiaričov čiastočne vyplnených dielektrikom : Kand.diz.práca : V.odb. 26-07-9 : Obh. 15.03.1984 / [aut.] Hajach,Peter, Ing.; Škol. Vavra,řtefan
  Hajach Peter ; E230  Vavra Štefan (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1983 . - 225 s
  Rádioelektronika parabolické antény vlnovody vyžarovanie antén dielektriká
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book