Search results

 1. Possible ways of reducing the number of gears in universal gear units
  Kuzmanovič Siniša  Vereš Miroslav ; J0030 Rackov Milan
  Transactions of FAMENA . Vol. 38, No. 1 (2014), s. 77-86
  pastorok ozubené kolesá gear wheel
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 2. Some irregularities which may occur during implementation HCR gearing
  Rackov Milan  Kuzmanovič Siniša Kanovič Željko Vereš Miroslav ; J0030
  COMETa 2012. Conference on Mechanical Engineering Technologies and Applications [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 269-276
  ozubené kolesá HCR ozubenia HCR gearing gears
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 3. Utilization of Reverse Engineering in Production of Clockwork Gearing
  Schottert Tomáš  Morovič Ladislav (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2012
  MTF ; . - 103 s
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production gears Reverse Engineering ozubené kolesá Rapid Prototyping
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80223
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Výroba ozubených kolies vo firme ZF SACHS Slovakia, a.s.
  Fišerová Monika  Baránek Ivan (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010
  MTF ;
  výrobné technológie Manufacturing Technologies ozubené kolesá
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=26781
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh rozmiestnenia pracovísk podľa materiálového toku a vzťahov činností pre konkrétne zvolený polovýrobok = Proposal space of working places according to flow of material´s and relations of action´s for concrete proposal semiproduct : Diplomová práca
  Marcinka Marek  Hrušková Erika (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM KTZS, 2009
  MTF ; . - 71 s prílohy (1 CD-ROM)
  predmetné usporiadanie materiálový tok ozubené kolesá
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Racionalizácia výroby vybraných ozubených kolies : Diplomová práca
  Šimo Erik  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 Hanus Ivan (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 70 s 1 CD-ROM
  ozubené kolesá upínací prípravok
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Discussion for oil temperature impact on gear wheel wearing out measurements
  Darula Radoslav ; J0010  Žiaran Stanislav ; J0010
  ELITECH´09 : . s.[5]
  meranie ozubené kolesá measurement gear wheel
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Rezné nástroje na výrobu ozubenia = Cutting tools for gear manufacturing : Bakalárska práca
  Tulala Rastislav  Pecháček František (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  ozubenie ozubené kolesá rezné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Analysis of characteristical mounting ways of gear wheels in universal gear reducers
  Kuzmanovič Siniša  Vereš Miroslav ; J0030 Rackov Milan
  Zeszyty Naukowe Politechniki Poznaňskiej . No. 11 (2009), s.81-91
  ozubené kolesá montáž gear wheel mounting
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Analýza príčin poškodenia ozubeného kolesa = Cause analysis of the domage cogwheel : Diplomová práca
  Kolenčíková Marta  Hazlinger Marián (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 66 s 1 CD-ROM
  ozubené kolesá degradačné procesy chemicko-tepelné spracovanie fraktografia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book