Search results

Records found: 14  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus11106^"
 1. Mikroštruktúrna analýza zvarových spojov niklovej zliatiny A 263
  Sobota Ľuboš ; M  Dománková Mária (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2014
  MTF ; 01.07.2014 ; 665 . - 50s CD
  Materials Engineering welded joints hardness precipitation welding zváranie tvrdosť precipitácia niklové zliatiny zvarový spoj
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=87742
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Alternatívny materiál spojovacieho vodiča v konštrukcii vysokotlakej sodíkovej výbojky : Diplomová práca
  Švec Erik  Čaplovič Ľubomír (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2011
  MTF ; . - 69 s., CD-ROM
  welded joints zvarové spoje mechanické skúšky niklové zliatiny materiálové inžinierstvo Materials Engineering
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75286
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Mikroštruktúrna analýza rýchlo stuhnutého prášku typu NiCrSiB = Microstrucure analysis of rapidly solidified powders kind of NiCrSiB : Diplomová práca
  Petrovičová Karin  Rízeková Trnková Lýdia (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 88 s 1 CD-ROM
  niklové zliatiny mikroštruktúra analýza röntgenová mikroskopia elektrónová mikroskopia svetelná
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Fázová analýza tvrdonávarovej zliatiny na báze niklu = Phase analysis of nickel based hard-surfacing alloy : Diplomová práca
  Staneková Hana ; M1000  Trnková Lýdia (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009 . - 90 s 1 CD-ROM
  niklové zliatiny žiarový nástrek mikroštruktúra
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Zliatiny na báze niklu vhodné na termické nanášanie : Bakalárska práca
  Ďuračka Ľubomír  Trnková Lýdia (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2005
  MTF ; . - 43 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo niklové zliatiny
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Mikroštruktúrne zmeny v priebehu usmernenej kryštalizácie a tepelného spracovania polyfázovej intermetalickej zliatiny na báze NiAl : Bakalárska práca
  Gebura Marek ; M130  Lapin Juraj (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2005 . - 50 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo niklové zliatiny
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Mikroskopická analýza termického nástreku zliatiny na báze niklu : Bakalárska práca
  Strašík Miroslav  Trnková Lýdia (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2005
  MTF ; . - 43 s 1 CD
  materiálové inžinierstvo niklové zliatiny
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Štúdium morfológie primárnych fáz v rýchlo stuhnutých časticiach zliatiny typu NiCrSiB : Diplomová práca
  Pösová Stanislava ; M130  Trnková Lýdia (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2002 . - 78 s abstr.
  niklové zliatiny ochladzovanie tavenín kovové a nekovové materiály
  diplomová práca
  book

  book

 9. Mikroskopická analýza zliatiny VÚZ NP 42 po diferenčnej termickej analýze : Diplomová práca
  Hošová Oľga  Trnková Lýdia (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2002
  MTF ; . - 72 s abstr.
  niklové zliatiny analýzy kovové a nekovové materiály
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv tepelnej expozície na mikroštruktúru a fázové zloženie zliatiny typu NiCrSiB : Diplomová práca
  Šarmírová Lucia  Trnková Lýdia (xxx) ; M130
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2002
  MTF ; . - 70 s abstr.
  niklové zliatiny tuhnutie zliatin tepelné spracovanie
  diplomová práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.