Search results

 1. COVID-19 a jeho vplyv na množstvo ukladaného komunálneho odpadu na skládke
  Rózsa Gergely ; 010280 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 627-631
  COVID-19 skládka komunálny odpad
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Analýza súčasného stavu a návrh nového zberného dvora v obci Mierovo
  Rózsa Gergely ; 010280  Škultétyová Ivona ; 010280
  Chémia a technológie pre život : . USB kľúč, s. 472-473
  zberný dvor odpadové hospodárstvo komunálny odpad
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Zmenšenie objemu odpadu v simulovaných podmienkach za pomoci automatizovaných a monitorovacích prvkov pred procesom zberu odpadu za účelom zníženia nákladov na zber komunálneho PET odpadu / aut. Rudolf Husovič, Peter Sakál
  Husovič Rudolf ; 064000  Sakál Peter ; 064000
  Transfer inovácií [elektronický zdroj] . č. 39 (2019), s. 5-9
  PET waste collection waste reduction odpad komunálny odpad
  http://www.sjf.tuke.sk/transferinovacii/pages/archiv/transfer/39-2019/pdf/005-009.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Synthesis gases and parameters combustion engine / aut. Marián Polóni, Andrej Chríbik, Ján Lach
  Polóni Marián ; 020030  Chríbik Andrej ; 020030 Lach Ján ; 020100
  KOKA 2018 : . S. 44-51
  spaľovací motor komunálny odpad combustion engines municipal waste
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Návrh východísk pre minimalizáciu komunálneho PET odpadu za účelom znižovania procesných nákladov a environmentálnej záťaže pre zbere / aut. Rudolf Husovič, Peter Sakál, Jana Šujanová
  Husovič Rudolf ; 064000  Sakál Peter ; 064000 Šujanová Jana ; 064000
  Výkonnosť podniku . Roč. 8, č. 2 (2018), s. 30-39
  AHP metóda komunálny odpad spracovanie PET odpadu
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Combustion Engine and Energy Recovery of Municipal Waste / aut. Marián Polóni, Andrej Chríbik, Ján Lach
  Polóni Marián ; 020030  Chríbik Andrej ; 020030 Lach Ján ; 020100
  Waste Forum [elektronický zdroj] : . Roč. 2017, č. 5 (2017), s. 485-492, online
  combustion engines municipal waste spaľovacie motory komunálny odpad
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85042033951&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=combustion+engine&st2=poloni%2c+m&sid=77138fdc20351d0272c183254bfd98bb&sot=b&sdt=b&sl=61&s=%28TITLE-ABS-KEY%28combustion+engine%29+AND+AUTHOR-NAME%28poloni%2c+m%29%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  article

  article

 7. Leachate generation in the MSW landfill
  Galbová Kristína ; V280  Škultétyová Ivona ; V280
  Water Management and Hydraulic Engineering : . s.287-292
  komunálny odpad leachate municipal solid waste priesaková kvapalina vodná bilancia water balance
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Návrh odpadového hospodárstva pre zadanú lokalitu
  Csibová Simona ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  waste management separate collection komunálny odpad odpadové hospodárstvo separovaný zber
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103901
  bakalárska práca
  book

  book

 9. Analýza systému nakladania s komunálnym odpadom v meste Považská Bystrica
  Lovíšková Slávka  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  MTF ;
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety komunálny odpad
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89888
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh skládky komunálneho odpadu
  Zelenák Marcel ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  Landscaping and Landscape Planning landfill zariadenie objekt komunálny odpad skládka odpadov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94359
  diplomová práca
  book

  book