Search results

 1. Základy manažérstva kvality v stavebníctve v zmysle ISO 9001
  Szalayová Sylvia ; 010270 
  1.
  Brno Libris.eu 2021 . - 85
  ISBN 978-80-263-1668-8
  kvalita manažérstvo kvality
  monografia
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 2. Uplatnenie základných nástrojov manažérstva kvality pri analýze nezhodných produktov / aut. Martin Mareček-Kolibiský, Marta Kučerová
  Mareček-Kolibiský Martin ; 064000  Kučerová Marta ; 064000
  Fórum manažéra : . Roč. 16, č. 1 (2020), s. 36-47
  manažérstvo kvality Paretova analýza kontrolný záznam analýza nezhodných produktov
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Systém manažérstva kvality podľa ISO 9001:2015 a jeho audity podľa ISO 19011:2018
  Makýš Peter ; 010270  Šlúch Marcel (rec.) Richter Roman (rec.) Ceglédy Gabriel
  1. vyd.
  Žilina : M KREO, 2019 . - 96 s.
  ISBN 978-80-971299-2-7
  manažérstvo kvality stavebníctvo
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  book

  book

 4. Komplexné manažérstvo kvality / aut. Iveta Paulová
  Paulová Iveta 
  3., dopl. a preprac. vyd.
  Bratislava : Wolters Kluwer 2018 . - 160 s
  ISBN 978-80-8168-834-8
  manažérstvo kvality
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 5. Manažérstvo kvality v stavebníctve [elektronický zdroj]
  Gašparík Jozef ; 010270  Szalayová Sylvia ; 010270 (rec.) Kovářová Barbora (rec.)
  2. preprac. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2017 . - CD-ROM, 147 s.
  ISBN 978-80-263-1346-5
  manažérstvo kvality stavebníctvo
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 6. Interný audit systému manažérstva kvality : podľa STN EN ISO 9001:2016 a STN EN ISO 19011:2012
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Szalayová Sylvia ; 010270 (rec.) (rec.) Chamulová Barbara ; 010270
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2017 . - 67 s.
  ISBN 978-80-263-1167-6
  kvalita interný audit manažérstvo kvality
  monografia
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  book

  book

 7. Manažérstvo kvality : systémy, princípy, postupy / aut. Vladimír Konečný
  Konečný Vladimír 
  1. vyd.
  Žilina Edis 2017 . - 185 s.
  ISBN 978-80-554-1406-5
  kvalita manažérstvo kvality komplexné manažérstvo kvality TQM
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0020
  book

  book

 8. Systémy manažérstva kvality. STN EN ISO 9000, 01 0300 Základy a slovník ( ISO 9000 : 2015 ) Jún 2016
  SR: Bratislava Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR Jún 2016 . - 88s.
  manažérstvo kvality
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  book

  book

 9. Systém manažérstva kvality : podľa STN EN ISO 9001:2016
  Gašparík Jozef ; 010270  Gašparík Marián Szalayová Sylvia ; 010270 (rec.) Chamulová Barbara ; 010270 (rec.) (rec.) Kovářová Barbora
  1. vyd.
  Brno : Tribun EU, 2016 . - 110 s.
  ISBN 978-80-263-1125-6
  kvalita manažérstvo kvality ISO 9001
  učebnica
  ACA - Academic school-books issued in foreign editorship
  book

  book

 10. Systémy manažérstva kvality. STN 01 0320. EN ISO 9001 : Požiadavky. Február 2016
  Bratislava : Slovenský ústav technickej normalizácie, 2016 . - 60 s.
  manažérstvo kvality
  normy
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book