Search results

Records found: 28  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus11318^"
 1. Tvoríme materiálové toky : príručka o štíhlom zásobovaní pre profesionálov z výrobných odvetví
  Harris Rick  Harris Chris Wilson Earl
  Žilina : Slovenské centrum produktivity, 2009 . - 93 s
  ISBN 978-80-89333-11-0
  logistika zásobovacie okruhy materiálové toky
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0120
  Tvoríme materiálové toky

  book

 2. Návrh opatrení na zefektívnenie materiálového toku v spoločnosti Delta Electronics Slovakia s.r.o. Dubnica nad Váhom = Proposal of measures for increasing effectivity of material flow in Delta Electronics Slovakia s.r.o. Dubnica nad Váhom : Bakalárska práca
  Ďurišová Eva  Cibulka Viliam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  materiálové toky výrobný proces technologický postup
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Materiálové toky a logistika
  Bigoš Peter  Kiss Imrich Ritók Juraj
  2. vyd.
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2008 . - 157 s
  ISBN 978-80-553-0129-7
  logistika materiálové toky
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2110
  Materiálové toky a logistika

  book

 4. Návrh optimalizácie materiálového toku výrobného systému pre montáž zvoleného polovýrobku = Proposition of optimalization of material flow of production system for assembly of select raw product : Diplomová práca
  Koleno Miroslav  Mudriková Andrea (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2008
  MTF ; . - 94 s 1 CD-ROM
  materiálové toky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh na zefektívnenie skladovania v podniku DITL METAL, s.r.o. Dvory nad Žitavou = A concept of making effective holding in corporation DITL METAL, Lmd. Dvory nad Žitavou : Diplomová práca
  Körmendi Martin  Mĺkva Miroslava (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2008
  MTF ; . - 81 s príl., 1 CD-ROM
  logistika skladovanie materiálové toky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh na zdokonalenie výrobnej logistiky v podniku ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom = Projection on development production in the faktory ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom : Diplomová práca
  Minárechová Lenka  Bilčík Alexander (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2007
  MTF ; . - 67 s príl., 1 CD-ROM
  logistika plánovanie materiálové toky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Návrh opatrení na zefektívnenie a rovnomerné vyťaženie materiálových tokov na príjme materiálu v podniku Delphi Slovensko, s.r.o. Senica = Suggestions for precautions for increase of effectiveness and equal capacity utilization of raw material flow in the incoming area in the company Delphi Slovakia s.r.o. Senica : Bakalárska práca
  Makyšová Helena (xxx) ; M4000  Lišková Katarína
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK KM, 2007
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  materiálové toky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Optimalizácia výrobných tokov ML Pruktion, s.r.o. Myjava : Bakalárska práca
  Vičíková Jaroslava ; M190  Cabadaj Ján (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 56 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment výrobné toky materiálové toky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh umiestnenia pracovísk povrchových úprav z pohľadu zachovania optimálneho materiálového toku v SES, a.s. Tlmače : Bakalárska práca
  Benčat Stanislav  Ščasnovič Radovan (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 52 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment materiálové toky
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Optimalizácia logistických tokov materiálov : Diplomová práca
  Némethová Henrieta  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 83 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment materiálové toky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book