Search results

 1. Velká kniha o řízení firmy : praktické postupy pro úspěšný rozvoj organizace
  Janišová Dana  Křivánek Mirko
  Praha : Grada Publishing, 2013 . - 394 s
  ISBN 978-80-247-4337-0
  riadenie firmy procesné riadenie riadenie ľudských zdrojov manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0120
  Velká kniha o řízení firmy

  book

 2. Zlepšenie využívania intranetu v riadení spoločnosti DITEC, a.s. = Improvements of the intranet using in the management of Ditec, company : Diplomová práca
  Ölvecká Lucia  Fidler Martin (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 68 s príl., 1 CD-ROM
  intranet riadenie firmy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Baťova soustava řízení
  Lešingrová Romana 
  2. vyd
  Lešingrová Romana, 2007 . - 143 s
  ISBN 978-80-903808-4-4
  riadenie riadenie firmy
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 4. Uplatnenie strategického manažmentu v riadení Auto PELA, s.r.o. Trnava : Bakalárska práca
  Macková Lenka  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2003
  MTF ; . - 57 s príl.
  strategický manažment riadenie firmy priemyselné inžinierstvo a manažment
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Uplatnenie strategického manažmentu v riadení firmy I. D. C. Holding, a. s. Sereď : Diplomová práca
  Jerigová Ivana  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2002
  MTF ; . - 60 s abstr. + príl.
  strategický manažment riadenie firmy priemyselné inžinierstvo
  diplomová práca
  book

  book