Search results

Records found: 58  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus11364^"
 1. Návrh opatrení na zvýšenie výkonnosti zamestnancov v spoločnosti PSS Svidník, a.s.
  Pirová Denisa ; M  Hrablik Martin (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 23.06.2014 ; 173 . - 60s CD
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant Human Resources Management spokojnosť zamestnancov odmeňovanie zamestnancov pracovný výkon riadenie ľudských zdrojov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94544
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh zdokonalenia systému personálnej práce v priemyselnom podniku MOTOKOM SLOVAKIA, s. r. o.
  Soósová Simona ; M  Novotná Ivana (Thesis advisor) ; M0100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Policy in Industrial Plant motivation of employees odmeňovanie zamestnancov získavanie zamestnancov personálna práca
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78981
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zdokonalenia motivačného systému v podniku CEMMAC a.s. : Diplomová práca
  Ondrišáková Lenka  Černá Ľubica (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 92 s., CD-ROM
  odmeňovanie zamestnancov motivačný systém priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58258
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh opatrení na zlepšenie pracovnej motivácie vo výrobnom procese v podniku INA SKALICA s.r.o.
  Šlambora Tomáš  Seidlová Eva (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov motivation
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46933
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh na zlepšenie odmeňovania zamestnancov
  Malková Barbora  Mikuláš Stanislav (Thesis advisor) ; M7400
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  personálna práca v priemyselnom podniku Personnel Work in a Business Enterprise odmeňovanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47004
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Systém hodnotenia a odmeňovania zamestnancov v podniku DUSLO a.s. Šaľa
  Dvorská Monika  Balažovjech Michal (Thesis advisor) ; M220
  STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ;
  evaluation of employees personálny manažment zamestnanec hodnotenie zamestnancov odmeňovanie zamestnancov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46981
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh systému poskytovania zamestnaneckých výhod s využitím Caffeteria systému v podniku GE Inspection Technologies, s.r.o.
  Belesová Denisa  Gyurák Babeľová Zdenka (Thesis advisor) ; M4000
  STU v Bratislave MTF UPMK, 2010
  MTF ;
  odmeňovanie zamestnancov zamestnanecké výhody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58367
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh systému náboru, zaškolenia a odmeňovania zamestnancov podniku YURA Corporation Slovakia, s. r. o. Lednické Rovne = Proposal of the system of recruitment, training and reward of employees of YURA Corporation Slovakia, s. r. o. Lednické Rovne : Diplomová práca
  Lukáčová Lucia  Arendášová Alexandra (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 76 s Prílohy, 1 CD-ROM
  nábor zaškolenie odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov v spoločnosti Delphi Slovensko, s. r. o. = Proposal of remuneration system improvements of Delphi Slovensko, s. r. o.´ employees : Diplomová práca
  Lišková Katarína  Šnircová Jana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 77 s Prílohy, 1 CD-ROM
  odmeňovanie zamestnancov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.