Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus11397^"
 1. Managing Open Innovation in Smes / aut. Wim Vanhaverbeke
  Vanhaverbeke Wim 
  1. vyd.
  Cambridge Cambridge University Press 2017 . - 234 s.
  ISBN 978-1-107-42133-2
  výrobný manažment transfer technológií malé a stredné podniky inovácie podnikový manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 2. The Innovator´s Dilemma : when New Technologies Cause Great Firms to Fail / aut. Clayton M Christensen
  Christensen Clayton M. 
  Boston Harvard Business Review Press 2016 . - 253 s.
  ISBN 978-1-63369-178-0
  inovačný manažment výrobný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  The Innovator´s Dilemma

  book

 3. Výrobný manažment
  Rudy Vladimír  Malega Peter Kováč Juraj
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, 2012 . - 147 s
  ISBN 978-80-553-1265-1
  výrobný manažment
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0120
  book

  book

 4. Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese : Sekcia č. 4. Automatizácia a informatizácia v riadení procesov. Zvolen, 5.-7.9.2006
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2006
  technické zariadenia výrobný manažment riziká v pracovnom procese
  zborník (príspevkov)
  (2) - článok
  book

  book

 5. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6130
  book

  book

 6. Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese : Sekcia č. 2. Environmentálna technika a minimalizácia negatívnych dopadov techniky na životné prostredie
  Medzinárodná vedecká konferencia k 10. výročiu vzniku FEVT (5.-7.9.2006 : Zvolen)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2006 . - 190 s 1 CD-ROM
  ISBN 80-228-1650-7
  technické zariadenia výrobný manažment
  zborník (príspevkov)
  (5) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 7. Trendy lesníckej, drevárskej a environmentálnej techniky a jej aplikácie vo výrobnom procese : Sekcia č. 3. Technicko-výrobný manažment a rizika v priemysle
  Medzinárodná vedecká konferencia k 10. výročiu vzniku FEVT (5.-7.9.2006 : Zvolen)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2006 . - 161 s 1 CD-ROM
  ISBN 80-228-1649-3
  technické zariadenia výrobný manažment riziká v pracovnom procese
  zborník (príspevkov)
  (1) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2000
  book

  book

 8. Manufacturing Systems : Theory and Practice / aut. George Chryssolouris
  Chryssolouris George 
  2nd Ed.
  New York Springer 2006 . - 602 s.
  ISBN 978-0-387-25683-2
  výrobné systémy výrobné procesy výrobný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Total Productive Maintenance : proven strategies and techniquea to keep equipment running at peak efficiency / aut. Borris Steven
  Steven Borris 
  New York McGraw-Hill 2006 . - 386 s.
  ISBN 978-0-07-146733-9
  manažment údržby výrobný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. The Lean Six Sigma : Pocket Toolbook
  George Michael L.  a kol.
  New York : McGraw-Hill, 2005 . - 282 s
  ISBN 0-07-144119-0
  riadenie kvality operačná analýza výrobný manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book