Search results

 1. Algoritmus riadenia odberu elektrickej energie v závislosti od záťaže = Algorithm of the electric power take-off control in dependence on balanced load : Diplomová práca
  Roth Róbert  Schreiber Peter (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM + prílohy
  elektrická energia odber elektrickej energie energetický manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. HDO - Hromadné dálkové ovládaní
  Pohorský Jiří 
  Praha : BEN - technická literatura, 2002 . - 118 s
  ISBN 80-7300-054-7
  odber elektrickej energie rozvodné siete automatické riadenie HDO hromadné diaľkové ovládanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0102
  book

  book

 3. Zdanlivý výkon v trojfázovej sústave s neharmonickými napätiami a prúdmi : Kand.diz.práca : V.odb. 26-16-9 : Obh. 17.11.1983 / [aut.] Kukuča,Peter, Ing.; Škol. Gyárfáš,Juraj
  Kukuča Peter ; E040  Gyárfáš Juraj (Thesis advisor)
  Bratislava : SVŠT v Bratislave EF, 1982 . - 88 s Autoref.1982, 18 s
  Meracia technika odber elektrickej energie tenzor výkonu fázor výkonu meranie elektrických výkonov výkon nesymetrie
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book