Search results

 1. Pátá část evropské normy 15221-5 Návod na procesy ve facility managementu
  Somorová Viera ; 010270 
  TZB-info.cz . Roč. 17, č. 11 (2015), online, [3] s.
  štruktúra procesov FM vývoj procesov reporting
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Činnosť Národného komitétu SR a jeho delegátov v technických výboroch WRA PIARC
  Bezák Bystrík ; V120 
  Cestná konferencia 2014 : . s. 12-17
  činnosť doprava reporting technical commissions technické komisie transport
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 3. Audit a reporting USZP
  Marková Viera  Sakál Peter ; M4000 Tokárová Michaela ; M4000 Vicianová Jana Závadský Ján Závadská Zuzana
  Udržateľné spoločensky zodpovedné podnikanie [elektronický zdroj] : . s.CD-ROM, s. 141-233
  audit reporting
  https://is.stuba.sk/vv/pub_priloha.pl?id=276608
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  article

  article

 4. Reporting nad aplikáciou pre distribuované odporúčanie
  Čársky Matej ; I200  Kuzár Tomáš (Thesis advisor) ; I200
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2013 . - 44 s príl.
  informatika Informatics reporting
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=65152
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 5. Návrh opatrení na zlepšenie spracovania reportingu v podniku vo vzťahu k riadeniu ekonomickej a finančnej činnosti
  Vasová Tímea ; M  Jánošíková Slávka (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management reporting
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89098
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Implementation of environmental management systems in the Slovak enterprises
  Rusko Miroslav ; M5000  Králiková Ružena
  DAAAM International Scientific Book . s.369-378
  Management reporting
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 7. Dobrovoľné podnikové správy vo vzťahu k životnému prostrediu, zdraviu, bezpečnosti a udržateľnému rozvoju : Bakalárska práca
  Kamzíková Tatiana  Rusko Miroslav (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2011
  MTF ; . - 84 s., CD-ROM
  sustainable development environment safety reporting udržateľný rozvoj bezpečnosť bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69360
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. System of Indicators of Economic Evaluation of Financial Business Performance on the Principles of Controlling
  Hodulíková Petra ; M4000  Šnircová Jana ; M4000
  The 11th Annual Doctoral Conference of Faculty of Finance and Accounting, University of Economics, Prague : . s.351-357
  reporting
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article

 9. Model pre analýzu finančnej výkonnosti podniku na princípoch controllingu
  Hodulíková Petra ; M4000  Šnircová Jana ; M4000
  Fórum Manažéra . Č. 1 (2010), s.80-83
  controlling reporting
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 10. Súčasný stav v oblasti environmentálnej komunikácie na Slovensku. State of Art in the Field of Environmental Communication in Slovakia
  Chovancová Jana  Rusko Miroslav ; M5000 Chovanec Roman
  Účetnictví a reporting udržitelného rozvoje na mikroekonomické a makroekonomické úrovni : . s.92-97
  reporting environment
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  article

  article