Search results

  1. Objavovanie znalostí v digitálnych knižniciach s využitím konceptuálneho modelu CERIF
    Majchrák Metod ; I200  Andrejčíková Nadežda (Thesis advisor) ; I200
    Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2012 . - 70 s príl.
    informačné systémy Information Systems spracovanie dát
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=81256
    diplomová práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FIIT0100
    book

    book

  2. book

    book

  3. Navrhovanie prútových a plošných betónových konštrukcií vo VS STRAP na KBKM
    Šoltész Július ; V110 
    Statika stavieb 2012 : . s.195-203
    betónové konštrukcie concrete structures data processing Euro standards euronormy FEM MKP modeling of structures modelovanie konštrukcií spracovanie dát
    článok zo zborníka
    AFD - Reports at home scientific conferences
    article

    article

  4. Programovanie vybraných úloh v rámci Lokálneho analyzačného centra SUT
    Mináriková Martina ; V130  Igondová Miroslava (Thesis advisor) ; V130
    Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
    geodézia a kartografia Geodesy and Cartography data processing server server programming spracovanie dát programovací jazyk program server server programovanie
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=84420
    diplomová práca
    book

    book

  5. Kompendium statistického zpracování dat
    Meloun Milan  Militký Jiří
    3. vyd.
    Praha : Karolinum, 2012 . - 982 s
    ISBN 978-80-246-2196-8
    štatistická analýza štatistické metódy spracovanie dát spracovanie údajov
    príručka
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    MTF1110
    Kompendium statistického zpracování dat

    book

  6. Využitie moderných IKT v rehabilitačných systémoch
    Pap Karol ; E  Kossaczký Igor (Thesis advisor)
    Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 32 s
    Aplikovaná informatika Applied Informatics zber dát spracovanie dát
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69453
    bakalárska práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FEI0001
    book

    book

  7. Framework manažmentu dát v reálnom čase
    Gula Jozef ; E  Foltin Martin (Thesis advisor) ; E010
    Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 64 s
    automatizácia robotika spracovanie dát Embedded Systems
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=59650
    diplomová práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FEI0001
    book

    book

  8. Digitálna knižnica energetiky a obnoviteľných zdrojov energie
    Machnič Anton ; E  Janíček František (Thesis advisor) ; E020
    Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 39 s
    Aplikovaná informatika digitálne knižnice digitalizácia uchovávanie dát spracovanie dát archivovanie dát archivačné programy energetika
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60688
    bakalárska práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FEI0001
    book

    book

  9. Zber, spracovanie experimentálnych dát a tvorba databázy pri vývoji mikrosenzorov plynu v prostredí Microsoft Access.
    Jendraššák Pavol ; E  Hotový Ivan (Thesis advisor) ; E030
    Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 35 s
    Aplikovaná informatika database zber dát spracovanie dát mikrosenzory Plynomery
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=56584
    bakalárska práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FEI0001
    book

    book

  10. Architektúra a návrh EHR systému
    Nadanyi Peter ; E  Lehocki Fedor (Thesis advisor) ; E050
    Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 69 s
    Aplikovaná informatika spracovanie dát EHR (Electronic Health Record)
    http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=61304
    diplomová práca
    Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
    FEI0001
    book

    book