Search results

 1. Surface quality improvement of FDM produced parts / aut. Juraj Beniak, Miloš Matúš, Peter Križan
  Beniak Juraj ; 020070  Matúš Miloš ; 020070 Križan Peter ; 020070
  Technologické inžinierstvo . Roč. 16, č. 2 (2019), s. 5-8
  drsnosť povrchu surface roughness
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 2. Návrh reverzibilnej konštrukcie na modelovanie kategórií terénu vo veternom tuneli s medznou vrstvou v Bratislave
  Bohunický Bohuš ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 340-345
  drsnosť povrchu kategórie terénu medzná vrstva vertikálne profily
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Drsnosť povrchu pri priečnom frézovaní / aut. Rudolf Zaujec, Tomáš Vopát, Vladimír Šimna, Peter Pokorný
  Zaujec Rudolf ; 063000  Vopát Tomáš ; 063000 Šimna Vladimír ; 063600 Pokorný Peter ; 063000
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 60-67
  drsnosť povrchu frézovanie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  (1) - článok
  article

  article

 4. Drsnosť povrchu a zložky reznej sily pri tvrdom sústružení s nástrojmi s konvenčnou a Wiper geometriou / aut. Michaela Samardžiová
  Samardžiová Michaela ; 063600 
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 92-101
  drsnosť povrchu sústruženie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 5. Komparácia metód merania kvality obrobeného povrchu / aut. Jana Moravčíková, Roman Moravčík
  Moravčíková Jana ; 063800  Moravčík Roman ; 061000
  Skúmanie vplyvu vybraných charakteristík procesu obrábania s využitím Hi-technológií obrábania na výslednú kvalitu obrábaných plôch a bezproblémovú montáž [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 173-181
  drsnosť povrchu rezné parametre
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 6. Analýza drsnosti obrobenej plochy pri sústružení ocele v kalenom stave použitím nástroja / aut. Michaela Samardžiová, Marcela Kusalová
  Samardžiová Michaela ; 063000  Kusalová Marcela
  Centrum excelentnosti 5-osového obrábania . CD-ROM, s. 62-78
  sústruženie rezný klin drsnosť povrchu
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  article

  article

 7. Modelovanie medznej vrstvy v atmosfére pre budovy
  Bohunický Bohuš ; 010180 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 437-445
  veterný tunel medzná vrstva drsnosť povrchu CFD simulácie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Drsnosť obrobeného povrchu po sústružení ocele C45 / aut. Miroslav Hacker, Jozef Jurko, Anton Panda, Vladimír Simkulet, Martin Necpal, Jacek Swiderski
  Hacker Miroslav  Jurko Jozef Panda Anton Simkulet Vladimír Necpal Martin ; M3600 Swiderski Jacek
  Automatizácia a riadenie v teórii a praxi. ARTEP 2016 . CD-ROM, s.[1-8]
  drsnosť povrchu sústruženie oceľ C45
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 9. Štúdium vplyvu parametrov zvárania laserom na výsledné vlastnosti zvarových spojov tenkostenných austenitických koróziivzdorných ocelí : dizertačná práca
  Krampoťák Peter ; M3000  Ulrich Koloman (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 25.08.2014 ; Degree program : 200 . - 144s CD + autoreferát
  strojárske technológie a materiály Machine Technologies and Materials drsnosť povrchu DOE
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=91427
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Vplyv geometrie rezného nástroja na rezné sily
  Bunčiak Martin ; M  Janáč Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 05.06.2014 ; Degree program : 187 . - 67s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production drsnosť povrchu
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99750
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book