Search results

 1. Meranie a vyhodnocovanie kruhovitosti na zariadení Hommel Tester
  Krško Lukáš ; J0030  Králik Marián (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  strojárske technológie a materiály Production Processes and Materials meranie odchýlky merací systém odchýlka kruhovitosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74477
  diplomová práca
  book

  book

 2. Príspevok k teórii merania odchýlky kruhovitosti a jeho aplikácia vo výrobnej praxi : Dizertačná práca
  Kleinedler Peter ; M250  Janáč Alexander (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009 . - 120 s
  meranie kruhovitosti meranie odchýlky povrchová úprava
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Rozbor vybraných metód merania odchýlky kolmosti a ich implementácia do výrobnej praxe : Dizertačná práca
  Vojtek Rastislav  Janáč Alexander ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009 . - 116 s
  meranie odchýlky meranie kolmosti
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh optimálnej metódy merania odchýlky kolmosti vo výrobnej praxi : Diplomová práca
  Bulko Juraj  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 Vojtek Rastislav (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 66 s príl., 1 CD
  technológie strojárskej výroby meranie odchýlky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Optimalizácia metód merania odchýlok tvaru a polohy na súradnicových meracích strojoch : Diplomová práca
  Ďurdík Peter  Janáč Alexander (xxx) ; M3000 Vojtek Rastislav (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KOM, 2006
  MTF ; . - 72 s príl (1 CD)
  technológie strojárskej výroby Súradnicové meracie stroje meranie odchýlky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Voľba vhodných meracích základní pri meraní odchýlok tvaru a polohy. Selection of suitable measuring bases for measurement of shape and position deviation
  Maduda Miroslav ; M160 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 16 (2004), s.99-104
  meranie odchýlky tvar poloha
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 7. Posúdenie merania odchýlky valcovitosti v technickej praxi
  Maduda Miroslav ; M160 
  Vedecké práce Materiálovotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave so sídlom v Trnave : . s.49-54
  meranie odchýlky
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article