Search results

 1. Výskum spájkovania keramických a kompozitných materiálov na STU MTF v Trnave / aut. Igor Kostolný, Roman Koleňák, Ján Urminský
  Kostolný Igor ; 063100  Koleňák Roman ; 063100 Urminský Ján ; 063100
  Zváranie - Svařování : . Roč. 69, č. 4 (2020), s. 24-27
  aktívne spájky progresívne technológie keramika kompozit
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 2. Moderná výroba / aut. Ivan Baránek
  Baránek Ivan ; M3000 
  Strojírenská technologie - Plzeň 2015 [elektronický zdroj] : . CD-ROM, s. 25-31
  progresívne technológie 5-osové obrábanie
  článok zo zborníka
  BEE - Scientific works in not noticed year-books from international undertakings, foreign year-books
  article

  article

 3. Progresívne technológie výstavby mostov vo svete
  Paulík Peter ; V110 
  Inžinierske stavby : . Roč. 62, č. 6 (2014), s. 56-59
  progresívne technológie výstavba betón mosty bridge technology concrete structures
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 4. Chemicko-tepelné spracovanie materiálov
  Hazlinger Marián ; M1000  Moravčík Roman ; M1000 Bokůvka Otakar (rec.) Škrobian Milan (rec.) Jurči Peter (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Nakladateľstvo STU, 2013 . - 169 s
  ISBN 978-80-227-3924-5
  spracovanie materiálov progresívne technológie
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  (1) - skriptá
  (2) - učebnica
  (11) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF3110
  MTF32110
  Chemicko-tepelné spracovanie materiálov

  book

 5. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Nové progresívne nástroje a metódy technológie obrábania
  Majerík Jozef  Šandora Jozef
  Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2012 . - 220 s
  ISBN 978-80-8075-515-7
  technológia obrábania progresívne metódy obrábania progresívne technológie
  monografia
  (2) - monografia
  (1) - skriptá
  (1) - učebnica
  (2) - xxx
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF6130
  book

  book

 7. Progresívne systémy výstavby a vykurovania rodinných domov
  Lulkovičová Otília ; V290  Füri Belo ; V290 Chmúrny Ivan ; V180 Peráčková Jana ; V290 Suchánek Peter Takács Ján ; V290 Žilinský Juraj ; V180 Lašák Dušan Institoris Vladimír Šalvata Robert Tkáčik Stanislav Truchlík Ladislav Zikán Zdeněk
  1.vyd.
  Bratislava : Antar, s.r.o., 2011 . - 152 s
  ISBN 978-80-970739-0-9
  progressive technologies progresívne technológie
  príručka
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF2100
  Progresívne systémy výstavby a vykurovania rodinných domov

  book

 8. Progresívne materiály a technológie : Biokompatibilné materiály
  Hrivňák Ivan ; M130 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2010 . - 135 s
  ISBN 978-80-553-0396-3
  progresívne materiály progresívne technológie biokomapatibilné materiály
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF11100
  book

  book

 9. Technológia obnovy pamiatok III
  Makýš Oto ; V270 
  1. vyd.
  Pezinok : Renesans, 2010 . - 71 s.
  ISBN 978-80-89402-14-4
  progressive technologies základy strechy progresívne technológie
  monografia
  BAB - Scientific book titles issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF1000
  book

  book

 10. Progresívne povlakovanie kovových materiálov = Progressive Surfacing of Metals : Projekt MVTS EUREKA E!3437
  Hudáková Mária (Research team head) ; M1000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT KMI, 2008 . - nestr
  povlakovanie progresívne technológie kovové materiály
  výskumná správa
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book