Search results

 1. Opotrebovanie boridovaných rezných nástrojov
  Šimo Ľuboš  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly coatings cutting tools wear boridovanie povlakovanie rezné nástroje opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90807
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh a výroba modelov sústružníckych nožov ako výučbových pomôcok : Bakalárska práca
  Tóth Ľudovít  Siketová Katarína (Thesis advisor) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 33 s., CD-ROM
  rezné nástroje model machine tools model výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47374
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov = Tool life of coated cutting tools : Dizertačná práca
  Jančovič Rastislav ; M160  Peterka Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010 . - 121 s príl
  rezné nástroje povlaky opotrebovanie nanokompozit
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Skúmanie vplyvu niektorých faktorov na kvalitu diamantovej vrstvy a jej adhéziu k reznému nástroju : dát.obhaj. 6.5.2010, č.ved.odb. 26-13-9
  Pavlov Jozef  Janík Ján (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 91 s
  elektronika Mikroelektronika diamantové vrstvy adhézia rezné nástroje
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Rezné nástroje na výrobu ozubenia = Cutting tools for gear manufacturing : Bakalárska práca
  Tulala Rastislav  Pecháček František (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  ozubenie ozubené kolesá rezné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Použitie rezných nástrojov s PKD pri obrábaní
  Majerík Jozef  Šandora Jozef Danišová Nina ; M2000
  Technológia 2009 : . s.183-187
  rezné nástroje obrábanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Moderné rezné materiály = Modern cutting materials : Bakalárska práca
  Zbyvateľ Adrián  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  rezné materiály rezné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh rezných materiálov pre trieskové obrábanie kalených a ťažko obrobiteľných ocelí = Cutting materials design for machining of hardening and hard to-machined steels : Bakalárska práca
  Mičuda Michal  Hazlinger Marián (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 50 s príl (1 CD-ROM)
  rezné nástroje konštrukčné materiály
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Analýza prierezu odrezávanej vrstvy pri sústružení lichobežníkových závitov= The analysis of the cut off layer cross-section in lathe turning of trapezoid threads : Bakalárska práca
  Buchanec Ivan  Görög Augustín (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008
  MTF ; . - 59 s 1 CD-ROM
  rezné nástroje sústruženie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Obrábanie a druhý zákon termodynamický. Machining and second law of thermodynamics
  Lipa Zdenko ; M3000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.103-109
  entropia rezné nástroje obrábanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article