Search results

Records found: 58  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus11847^"
 1. Opotrebovanie boridovaných rezných nástrojov
  Šimo Ľuboš  Pokorný Peter (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2013
  MTF ;
  obrábanie a montáž Machining and Assembly coatings cutting tools wear boridovanie povlakovanie rezné nástroje opotrebovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90807
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh a výroba modelov sústružníckych nožov ako výučbových pomôcok : Bakalárska práca
  Tóth Ľudovít  Siketová Katarína (Thesis advisor) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2011
  MTF ; . - 33 s., CD-ROM
  rezné nástroje model machine tools model výrobné technológie Production Technologies
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=47374
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Trvanlivosť povlakovaných rezných nástrojov = Tool life of coated cutting tools : Dizertačná práca
  Jančovič Rastislav ; M160  Peterka Jozef (Thesis advisor) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2010 . - 121 s príl
  rezné nástroje povlaky opotrebovanie nanokompozit
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Skúmanie vplyvu niektorých faktorov na kvalitu diamantovej vrstvy a jej adhéziu k reznému nástroju : dát.obhaj. 6.5.2010, č.ved.odb. 26-13-9
  Pavlov Jozef  Janík Ján (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010
  FEI ; . - 91 s
  elektronika Mikroelektronika diamantové vrstvy adhézia rezné nástroje
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Moderné rezné materiály = Modern cutting materials : Bakalárska práca
  Zbyvateľ Adrián  Lipa Zdenko (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2009
  MTF ; . - 51 s 1 CD-ROM
  rezné materiály rezné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Rezné nástroje na výrobu ozubenia = Cutting tools for gear manufacturing : Bakalárska práca
  Tulala Rastislav  Pecháček František (xxx) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2009
  MTF ; . - 48 s 1 CD-ROM
  ozubenie ozubené kolesá rezné nástroje
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Použitie rezných nástrojov s PKD pri obrábaní
  Majerík Jozef  Šandora Jozef Danišová Nina ; M2000
  Technológia 2009 : . s.183-187
  rezné nástroje obrábanie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Analýza prierezu odrezávanej vrstvy pri sústružení lichobežníkových závitov= The analysis of the cut off layer cross-section in lathe turning of trapezoid threads : Bakalárska práca
  Buchanec Ivan  Görög Augustín (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KOM, 2008
  MTF ; . - 59 s 1 CD-ROM
  rezné nástroje sústruženie
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Obrábanie a druhý zákon termodynamický. Machining and second law of thermodynamics
  Lipa Zdenko ; M3000 
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 24 (2008), s.103-109
  entropia rezné nástroje obrábanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Meranie opotrebovania rezných nástrojov = Detection cut tools wear : Diplomová práca
  Hrušovská Marcela  Štefánek Michal (xxx) ; M160
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2008
  MTF ; . - 79 s 1 CD-ROM
  rezné nástroje opotrebovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.