Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus11884^"
 1. Krízový manažment podniku / aut. Vladimír Gozora
  Gozora Vladimír 
  1. vyd.
  Praha Wolters Kluwer 2017 . - 184 s.
  ISBN 978-80-7552-805-6
  podnikový manažment krízový manažment
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  Krízový manažment podniku

  book

 2. Nástroj na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí a spolupráca členských krajín EÚ, NATO a OSN pri riešení krízových situácií
  Štefanková Jarmila  Rakšány Peter Valko Jaroslav Balog Karol ; M5000
  Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : . CD-ROM, s. 675-684
  krízový manažment krízové plánovanie bezpečnosť riziko
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Krizový management pro malé a střední podniky / aut. Marie Mikušová
  Mikušová Marie 
  1. vyd.
  Bratislava Wolters Kluwer 2014 . - 307 s.
  ISBN 978-80-8168-106-6
  krízový manažment malé a stredné podniky
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  Krizový management pro malé a střední podniky

  book

 4. Nebezpečné látky a zmesi
  Tureková Ivana  Kuracina Richard ; M5000 Kačík František (rec.) Balog Karol (rec.) ; M5000 Gábor Emília (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2013 . - 276 s
  ISBN 978-80-227-4055-5
  nebezpečné látky nebezpečné zmesi preprava nebezpečných látok priemyselné havárie krízový manažment
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  Nebezpečné látky a zmesi

  book

 5. Návrh konceptuálneho modelu pre riešenie povodňových krízových situácií v súlade so smernicou INSPIRE
  Gálová Linda ; V130 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  crisis management INSPIRE INSPIRE krízový manažment priestorové údaje spatial data
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty
  Chalupa Radek 
  Praha : Grada Publishing, 2012 . - 169 s
  ISBN 978-80-247-4234-2
  krízová komunikácia krízová situácia krízový manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty

  book

 7. Prečo podniky na Slovensku neinvestujú do inovácií?
  Hrašková Dagmar  Chodasová Zuzana ; R2020
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 6 (2012), s.16-21
  krízový manažment Management rizikový podniková stratégia Inovation management crisis strategy of company
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Mechanizmus spolupráce v oblasti civilnej ochrany
  Štefanková Jarmila  Tureková Ivana ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : . s.78-86
  civilná obrana krízový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Manažérske aspekty krízového riadenia podnikov
  Mihok Jozef 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 272 s
  ISBN 978-80-553-1255-2
  krízový manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 10. Teorie krizového managementu / aut. Michail Šenovský, Milan Oravec, Pavel Šenovský
  Šenovský Michail  Oravec Milan Šenovský Pavel
  1. vyd.
  Ostrava SPBI 2012 . - 115 s.
  ISBN 978-80-7385-108-8
  krízový manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Teorie krizového managementu

  book