Search results

Records found: 34  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus11884^"
 1. Krízový manažment podniku / aut. Vladimír Gozora
  Gozora Vladimír 
  1. vyd.
  Praha Wolters Kluwer 2017 . - 184 s.
  ISBN 978-80-7552-805-6
  podnikový manažment krízový manažment
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  Krízový manažment podniku

  book

 2. Nástroj na vyhodnocovanie bezpečnostnej situácie zastupiteľskými úradmi SR v zahraničí a spolupráca členských krajín EÚ, NATO a OSN pri riešení krízových situácií
  Štefanková Jarmila  Rakšány Peter Valko Jaroslav Balog Karol ; M5000
  Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí : . CD-ROM, s. 675-684
  krízový manažment krízové plánovanie bezpečnosť riziko
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Krizový management pro malé a střední podniky / aut. Marie Mikušová
  Mikušová Marie 
  1. vyd.
  Bratislava Wolters Kluwer 2014 . - 307 s.
  ISBN 978-80-8168-106-6
  krízový manažment malé a stredné podniky
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  Krizový management pro malé a střední podniky

  book

 4. Nebezpečné látky a zmesi
  Tureková Ivana  Kuracina Richard ; M5000 Kačík František (rec.) Balog Karol (rec.) ; M5000 Gábor Emília (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : STU v Bratislave, 2013 . - 276 s
  ISBN 978-80-227-4055-5
  nebezpečné látky nebezpečné zmesi preprava nebezpečných látok priemyselné havárie krízový manažment
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  Nebezpečné látky a zmesi

  book

 5. Mechanizmus spolupráce v oblasti civilnej ochrany
  Štefanková Jarmila  Tureková Ivana ; M5000 Balog Karol ; M5000
  Integral safety 2012. Integrovaná bezpečnosť 2012 [elektronický zdroj] : . s.78-86
  civilná obrana krízový manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Prečo podniky na Slovensku neinvestujú do inovácií?
  Hrašková Dagmar  Chodasová Zuzana ; R2020
  Forum Statisticum Slovacum . Roč. 8, č. 6 (2012), s.16-21
  krízový manažment Management rizikový podniková stratégia Inovation management crisis strategy of company
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 7. Návrh konceptuálneho modelu pre riešenie povodňových krízových situácií v súlade so smernicou INSPIRE
  Gálová Linda ; V130 
  Juniorstav 2012[elektronický zdroj] : . s.nestr.
  crisis management INSPIRE INSPIRE krízový manažment priestorové údaje spatial data
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Manažérske aspekty krízového riadenia podnikov
  Mihok Jozef 
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 272 s
  ISBN 978-80-553-1255-2
  krízový manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF4100
  book

  book

 9. Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty
  Chalupa Radek 
  Praha : Grada Publishing, 2012 . - 169 s
  ISBN 978-80-247-4234-2
  krízová komunikácia krízová situácia krízový manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Efektivní krizová komunikace pro všechny manažery a PR specialisty

  book

 10. Teorie krizového managementu / aut. Michail Šenovský, Milan Oravec, Pavel Šenovský
  Šenovský Michail  Oravec Milan Šenovský Pavel
  1. vyd.
  Ostrava SPBI 2012 . - 115 s.
  ISBN 978-80-7385-108-8
  krízový manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Teorie krizového managementu

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.