Search results

Records found: 546  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus11895^"
 1. Systém celoživotného vzdelávania v odbore inžinierska pedagogika v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania v niektorých krajinách EU
  Štefková Petra ; M220  Kips Milan (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 149 s príl
  education engineering pedagogy celoživotné vzdelávanie doplňujúce pedagogické štúdium inžinierska pedagogika vzdelávanie dospelých vzdelávanie didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66774
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Využitie IKT vo vyučovacom procese technických odborných predmetoch
  Kadnár Jozef ; M7000  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2012 . - 89 s príl
  didaktika technických profesijných predmetov Didactics of Technical Professional Subjects engineering pedagogy inžinierska pedagogika vyučovací proces IKT
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66843
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Systém celoživotného vzdelávania v odbore Inžinierska pedagogika v rámci koncepcie celoživotného vzdelávania v niektorých krajinách Európskej únie
  Štefková Petra ; M220  Kips Milan ; M220 Ridzoňová Zuzana ; M7000 Novota Marián ; M220 Kadnár Jozef ; M7000 Petnuchová Jana ; M7000
  Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky 2011 (MMK 2011) : . s.541-547
  vzdelávanie celoživotné inžinierska pedagogika
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Úlohy inžinierskej pedagogiky po vstupe Slovenska do Európskej únie
  Driensky Dušan ; M220 
  SCHOLA 2007 : . s.CD-ROM
  inžinierska pedagogika Európska únia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. SCHOLA 2007 : 8. medzinárodná vedecká konferencia, Trnava, 29.-30.11.2007
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - CD-ROM
  ISBN 978-80-8096-038-4
  inžinierska pedagogika kľúčové kompetencie
  zborník (príspevkov)
  (31) - článok
  (2) - xxx
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 6. Úlohy inžinierskej pedagogiky po vstupe Slovenska do Európskej únie
  Driensky Dušan ; M220 
  Prierezová štúdia z inžinierskej pedagogiky . s.21-29
  inžinierska pedagogika Európska únia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Inžinierska pedagogika - neoddeliteľná súčasť pedagogickej prípravy vysokoškolských učiteľov
  Hrmo Roman ; M220  Krelová Katarína ; M220
  Prierezová štúdia z inžinierskej pedagogiky . s.42-48
  inžinierska pedagogika
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Inžinierska pedagogika - neoddeliteľná súčasť pedagogickej prípravy vysokoškolských učiteľov. Engineering pedagogy - inseparably component of pedagogical preparation of university teachers
  Hrmo Roman ; M220  Krelová Katarína ; M220
  SCHOLA 2007 : . s.CD-ROM
  inžinierska pedagogika
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 9. Inžinierska pedagogika
  Driensky Dušan ; M220 
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 185 s
  ISBN 978-80-8096-040-7
  inžinierska pedagogika vzdelávanie inžinierov
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3100
  book

  book

 10. Prierezová štúdia z inžinierskej pedagogiky
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 173 s
  ISBN 978-80-8096-041-4
  inžinierska pedagogika
  zborník (príspevkov)
  (27) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.