Search results

 1. Negatívne tendencie v rodinnej výchove : Diplomová práca
  Jungová Renáta  Končal Viliam (Thesis advisor) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2011
  MTF ; . - 69 s., CD-ROM
  rodinná výchova učiteľstvo technických profesijných predmetov Teaching Specific Engineering Subjects
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67379
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Klíma školy a klíma triedy
  Sáraz Peter  Hrmo Roman (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2010
  MTF ; . - 89s CD
  klíma triedy učiteľ rodinná výchova teacher satisfaction
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58843
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Podiel otca a matky na rodinnej výchove dieťaťa = Father's and mother's participate on family's upbringing : Diplomová práca
  Chovancová Eva  Schuller Ivan (xxx) ; M7000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 73 s 1 CD-ROM
  rodinná výchova
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv rodiny na výchovu dieťaťa k prevencii proti drogám = Child´s education and prevention of drugs in the family : Diplomová práca
  Kecskésová Monika  Gabková Jana (xxx) ; J0080
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 69 s 1 CD-ROM
  rodinná výchova drogy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Podiel rodiny na formovaní osobnosti žiaka strednej školy = The family influence on the formation of the secondary student personality : Diplomová práca
  Sulírová Anna  Jambor Jaroslav (xxx) ; M7100
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  rodinná výchova
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Podiel otca a matky na rodinnej výchove dieťaťa = Share of father and mother at family education of child : Diplomová práca
  Kohútová Daniela  Rusková Dagmar (xxx) ; M330
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 69 s príl (1 CD-ROM)
  rodinná výchova funkcia rodiny
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Vplyv sociálneho prostredia rodiny na postoj žiaka k drogám = The influence of the sociel family background on the student´s attitude towards drugs : Diplomová práca
  Sporná Dajana  Lukáčová Danka (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 63 s 1 CD-ROM
  rodinná výchova drogové závislosti
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Podiel otca a matky na rodinnej výchove dieťaťa = Participation of father and mother on the family´s education : Diplomová práca
  Stroková Miroslava  Petráš Milan (xxx) ; M310
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 65 s prílohy (1 CD-ROM)
  rodinná výchova
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Podiel otca a matky na rodinnej výchove = The share of Mother and Father in family Education : Diplomová práca
  Gašpárková Anna  Mádel Pavel (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 85 s príl (1 CD-ROM)
  rodinná výchova
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Podiel otca a matky na rodinnej výchove dieťaťa = Share the father and the mother to family child breeding : Diplomová práca
  Ďurišová Zuzana  Varela Cano Diana Patricia (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 75 s príl (1 CD-ROM)
  rodinná výchova
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book