Search results

Records found: 39  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus11953^"
 1. Mapping the In-between : Interdisciplinary methods for envisioning other futures / ed. Grešáková Lýdia ; ed. Tabačková Zuzana ; rec. Mária Topolčanská
  Grešáková Lýdia (Editor)  Tabačková Zuzana (Editor) Topolčanská Mária (rec.)
  Spolka
  1. vydanie
  Košice : Spolka, 2020 . - 144 s.
  ISBN 978-80-973580-0-6
  architektúra a urbanizmus urbanistické plánovanie urbanizmus sídiel medzipriestor sociálne komunity sociálne aspekty mapovanie intervencie letná škola architektúry Hornád aktivizmus učebné texty
  zborník (príspevkov)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2100
  book

  book

 2. Tvorba a efektívnosť učebných textov určených pre riadené sebavzdelávanie na stredných školách technického zamerania = Creation and effectivness of educational texts for directed self learning on secondary technical school : Dizertačná práca
  Koňušíková Marianna ; M220  Kostelník Ján (Thesis advisor) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 141 s príl
  samostatná práca učebné texty samovzdelávanie
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Didaktické aspekty tvorby študijnej literatúry v technických predmetoch. E-book. = Didaktic aspects of creation of study literature in technical subjects. E-book : Dizertačná práca
  Šalgovičová Miriam  Bajcsy Július (Thesis advisor) ; E190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2009
  MTF ; . - 150 s príl (1 CD-ROM, autoreferát)
  e-book učebné texty kvalita výučby
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Vplyv multimediálneho prostredia na tvorbu učebného textu = The impact of multimedia learning environment for the creation of text : Diplomová práca
  Štrauchová Monika  Rešetová Kvetoslava (xxx) ; M9300
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 94 s 1 CD-ROM
  učebné texty e-learning multimediálne prostredie didaktické prostriedky
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Odborný učebný text pre nadstavbové štúdium = Professional teaching text for the follow : Diplomová práca
  Bagiová Darja  Vašková Ľubica (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH, 2009
  MTF ; . - 88 s príl (1 CD-ROM)
  učebné texty
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Projekt sprístupnenia učebných textov v elektronickej forme. Project of e-learning material development
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  Trendy ve vzdělávání 2008 : . s.461-464, diel 2
  elektronické publikovanie edičná činnosť učebné texty
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Návrh učebného textu pre e-learning = Design for educational materials for e-learning : Diplomová práca
  Štefánková Monika  Vašková Ľubica (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2007
  MTF ; . - 77 s príl., 1 CD-ROM
  e-learning učebné texty
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh učebného textu pre e-learning = Proposal of educational text for e-learning : Diplomová práca
  Hambalko Roman  Hrmo Roman (xxx) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIPH KIPP, 2007
  MTF ; . - 95 s 1 CD-ROM
  e-learning učebné texty
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Pracovné listy z environmentálnej výchovy pre stredné školy - odpady : Záverečná práca
  Kubíková Mária  Vašková Ľubica (Consultant) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2005
  MTF ; . - 61 s
  inžinierska pedagogika učebné texty
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Tvorba učebného textu z predmetu Teória obrábania : Záverečná práca
  Štefan Michal  Hrmo Roman (Consultant) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KIPP, 2005
  MTF ; . - 31 s
  inžinierska pedagogika učebné texty
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.