Search results

 1. Návrh adaptačného programu pre novoprijatých zamestnancov = A project of adaptation for newly recruited employees : Diplomová práca
  Kmotríková Miroslava  Černá Ľubica (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 89 s príl (1 CD-ROM)
  adaptácia pracovníkov adaptačné procesy adaptačné programy personálny manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Návrh optimalizácie adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podniku SLOVNAFT, a. s. Bratislava = The suggestion of optimalization of adapter programme of newfangled employees in company SLOVNAFT, a. s. Bratislava : Diplomová práca
  Čelinská Zuzana  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 68 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personálny manažment plánovanie získavanie zamestnancov adaptácia pracovníkov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh zlepšenia adaptačného programu novoprijatých zamestnancov v podmienkach podniku PLASTED, spol. s r. o. = Proposal to improve the adaptation program for new recruits, in terms of enterprise Plasted, spol. s r. o. : Diplomová práca
  Sviteková Martina  Gyurák Babeľová Zdenka (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 86 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personálny manažment riadenie ľudských zdrojov adaptácia pracovníkov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh zdokonalenia systému zaraďovania a adaptácie zamestnancov na pracovnú pozíciu v ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava = Proposal on Improving the System of Assigning and Adaptation of Employees to Job Positions in company ZF SACHS Slovakia, a. s. Trnava : Diplomová práca
  Sklenář Václav  Domjánová Diana (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 66 s Prílohy, 1 CD-ROM
  personálny manažment adaptácia pracovníkov adaptačné procesy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Analýza a návrh opatrení na zaraďovanie a adaptáciu zamestnancov v Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o., Senec = The analysis and suggestion on measures for employees allocation and adaption in Lear Corporation Seating Slovakia s.r.o. Senec : Bakalárska práca
  Izakovič Jozef  Lenhardtová Zuzana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ;
  personálny manažment adaptácia pracovníkov zamestnanci
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh opatrení pre zdokonalenie zaraďovania a adaptácie zamestnancov na pracovnú pozíciu v podniku ŽOS Trnava, a.s. = The suggestions for improvement of employees incorporation and adaptation on job position in ŽOS Trnava, a.s. : Bakalárska práca
  Mancová Katarína  Halada Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2008
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  adaptácia pracovníkov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Racionalizácia adaptačného procesu zamestnancov = Rationalization of the adaptable process of employees : Bakalárska práca
  Gajdošová Ľudmila  Sablik Jozef (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007
  MTF ; . - 47 s príl., 1 CD-ROM
  personalistika adaptácia pracovníkov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh metodiky prípravy na výkon pracovných činností : Bakalárska práca
  Pašovič Tomáš  Karkusová Zuzana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 52 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika adaptácia pracovníkov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh na zlepšenie procesu adaptácie novonastúpených pracovníkov : Diplomová práca
  Proňuková Erika  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2000
  MTF ; . - 63 s abstr. + príl.
  adaptácia pracovníkov manažment priemyselných podnikov
  diplomová práca
  book

  book