Search results

Records found: 61  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus12513^"
 1. Nanomaterials, nanocomposites uses in construction
  Ledererová Miriam ; V260 
  Applied Mechanics and Materials : . Vol. 824, (2016), s. 108-115
  kompozity nanotechnológie stavebné materiály
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Nanotechnologies, recycled materials and options used in construction
  Ledererová Miriam ; 010260 
  RECYCLING 2015 : . S. 102-107
  nanotechnológie recyklované materiály graphen
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Nanomaterials, nanocomposites and their potential uses in construction
  Ledererová Miriam ; V260 
  CTM 2014 - Construction Technology and Management : . CD ROM, s. 309-314
  nanotechnológie kompozity
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Limity vysokorozlišovacej rastrovacej elektrónovej mikroskopie v nanotechnológiách
  Čaplovič Ľubomír ; M1000 
  16. Škola vákuovej techniky. Perspektívne vákuové metódy a technológie : . s.82-88
  elektrónová mikroskopia nanotechnológie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Rozvoj parametrických metód pre vstavaný test analógových integrovaných obvodov : dát. obhaj. 30.5.2013, č. ved. odb. 5-2-13
  Arbet Daniel ; E030  Stopjaková Viera (Thesis advisor) ; E030
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 115 s
  Mikroelektronika Microelectronics nanotechnology nanotechnológie analógové integrované obvody
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71520
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 6. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Computational Nanotechnology Modeling and Applications with MATLAB
  Musa Sarhan M. (Editor) 
  Boca Raton : CRC Press, 2012 . - 513 s
  ISBN 978-1-4398-4176-1
  MATLAB nanotechnológie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Nanotechnology : Intellectual Property Rights. Research, Design, and Commercialization
  Ganguli Prabudha  Jabade Siddharth
  Boca Raton : CRC Press, 2012 . - 270 s
  ISBN 978-1-4398-5528-7
  nanotechnológie nanomateriály duševné vlastníctvo právo duševného vlastníctva patentové právo NPTT
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 9. Perspektívy využitia nanotechnológií v priemysle
  Alshammar Majed Gh.A.H. ; J  Geleta Vojtech (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  výrobné systémy a manažérstvo kvality nanomateriály nanotechnológie Production Engineering and Quality Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76825
  bakalárska práca
  book

  book

 10. Vplyv nových technológií a konštrukcií na udržateľnosť objektov určených pre sociálne bývanie
  Czafík Michal ; A1110 
  Vplyv nových technológií a konštrukcií na tvorbu architektonických diel IV. : . S. 130-134
  bývanie sociálne zelená architektúra nanotechnológie
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - učebnica
  (4) - článok
  article

  article