Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus12698^"
 1. Agilní metody řízení projektů / aut. Zuzana Šochová, Eduard Kunce
  Šochová Zuzana  Kunce Eduard
  2. vyd.
  Brno Computer Press 2019 . - 223 s.
  ISBN 978-80-251-4961-4
  procesný manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Návrh pre implementáciu procesného prístupu v oblasti ľudských zdrojov spoločnosti Silcotec Europe (SK) s. r. o., Komárno
  Horňáková Mária ; M  Jakábová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 80s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management procedural approach process management procesný prístup proces procesný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99040
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh na vytvorenie interných skladových priestorov pre nízkoobrátkové a mechanické materiálové položky, zmena spôsobu balenia produktov v podniku Emerson a.s., sekcia Energy Systems
  Benčura Ján  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management lean production production logistics process management skladovanie procesný manažment štíhla výroba podniková logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90699
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Uplatnenie vhodných nástrojov a metód trvalého zlepšovania pri vybraných procesoch
  Záhorec Peter 2010  Hippová Monika (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 66s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality continuous improvement process management neustále zlepšovanie procesný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80141
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh riešenia na zlepšenie procesného manažmentu v podniku Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. : Diplomová práca
  Kralinský Martin  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 84 s., CD-ROM
  process process management process control procesný manažment procesné riadenie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67043
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Možnosti využitia simulácie pri zlepšovaní podnikových procesov
  Jerz Vladimír ; J0070 
  Theory of management 4 : . s.138-142
  process management simulation procesný manažment simulácia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Procesně řízená organizace : Tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů
  Cienciala Jiří  a kol.
  [Praha] : Professional Publishing, 2011 . - 204 s
  ISBN 978-80-7431-044-7
  procesný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  MTF1120
  Procesně řízená organizace

  book

 8. 8.DOE

  DOE : Návrh a nalýza experimentu s pomocí MINITAB
  Miller Ivan 
  Praha : Interquality, 2010 . - 122 s
  ISBN 978-80-902770-5-2
  procesný manažment plánovanie experimentov Minitab
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0140
  DOE

  book

 9. Návrh na optimalizáciu manažérskych procesov systému manažérstva kvality (SMK) v spoločnosti ZIPP Bratislava, spol. s r.o. = Proposal of the optimalization of the managerial processes of the quality management system in ZIPP Bratislava, spol. s r.o. company : Diplomová práca
  Hajdinová Jana  Sakál Peter (xxx) ; M4000 Pilná Radoslava (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 86 s 1 CD-ROM
  procesný manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh systému procesných opatrení na zlepšenie manažérstva kvality identifikačnými kartami procesov v organizácii OaBSE, a.s. = The proposal of process measures on the improvement of the quality management by identification cards of processes in OaBSE, a.s. organization : Diplomová práca
  Brestovanský Ľubomír  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 76 s príl (1 CD-ROM)
  procesný manažment systém manažérstva kvality identifikačná karta procesu
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book