Search results

Records found: 29  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus12698^"
 1. Agilní metody řízení projektů / aut. Zuzana Šochová, Eduard Kunce
  Šochová Zuzana  Kunce Eduard
  2. vyd.
  Brno Computer Press 2019 . - 223 s.
  ISBN 978-80-251-4961-4
  procesný manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Návrh pre implementáciu procesného prístupu v oblasti ľudských zdrojov spoločnosti Silcotec Europe (SK) s. r. o., Komárno
  Horňáková Mária ; M  Jakábová Martina (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 02.06.2014 ; 189 . - 80s CD
  priemyselné manažérstvo Industrial Management procedural approach process management procesný prístup proces procesný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99040
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh na vytvorenie interných skladových priestorov pre nízkoobrátkové a mechanické materiálové položky, zmena spôsobu balenia produktov v podniku Emerson a.s., sekcia Energy Systems
  Benčura Ján  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management lean production production logistics process management skladovanie procesný manažment štíhla výroba podniková logistika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90699
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Uplatnenie vhodných nástrojov a metód trvalého zlepšovania pri vybraných procesoch
  Záhorec Peter 2010  Hippová Monika (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012
  MTF ; . - 66s CD ROM
  inžinierstvo kvality produkcie Engineering of Production Quality continuous improvement process management neustále zlepšovanie procesný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80141
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh riešenia na zlepšenie procesného manažmentu v podniku Telefónica O2 Slovakia, s.r.o. : Diplomová práca
  Kralinský Martin  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 84 s., CD-ROM
  process process management process control procesný manažment procesné riadenie priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=67043
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Procesně řízená organizace : Tvorba, rozvoj a měřitelnost procesů
  Cienciala Jiří  a kol.
  [Praha] : Professional Publishing, 2011 . - 204 s
  ISBN 978-80-7431-044-7
  procesný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  MTF2110
  Procesně řízená organizace

  book

 7. Možnosti využitia simulácie pri zlepšovaní podnikových procesov
  Jerz Vladimír ; J0070 
  Theory of management 4 : . s.138-142
  process management simulation procesný manažment simulácia
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. DOE : Návrh a nalýza experimentu s pomocí MINITAB
  Miller Ivan 
  Praha : Interquality, 2010 . - 122 s
  ISBN 978-80-902770-5-2
  procesný manažment plánovanie experimentov Minitab
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0140
  DOE

  book

 9. Návrh na optimalizáciu manažérskych procesov systému manažérstva kvality (SMK) v spoločnosti ZIPP Bratislava, spol. s r.o. = Proposal of the optimalization of the managerial processes of the quality management system in ZIPP Bratislava, spol. s r.o. company : Diplomová práca
  Hajdinová Jana  Sakál Peter (xxx) ; M4000 Pilná Radoslava (Consultant)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 86 s 1 CD-ROM
  procesný manažment
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh systému procesných opatrení na zlepšenie manažérstva kvality identifikačnými kartami procesov v organizácii OaBSE, a.s. = The proposal of process measures on the improvement of the quality management by identification cards of processes in OaBSE, a.s. organization : Diplomová práca
  Brestovanský Ľubomír  Sakál Peter (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 76 s príl (1 CD-ROM)
  procesný manažment systém manažérstva kvality identifikačná karta procesu
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.