Search results

 1. Evolučné generovanie samoopravných kódov
  Pakan Filip ; I200  Pospíchal Jiří (Thesis advisor) ; I300
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2014
  FIIT ; Date of acceptation : 10.06.2014 ; Degree program : 211
  softvérové inžinierstvo Software Engineering artificial intelligence samoopravné kódy umelá inteligencia evolučné algoritmy teória kódovania teória grafov
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=101054
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT1000
  book

  book

 2. Konštrukcia samoopravných kódov pre priemyselné aplikácie
  Miklošík Martin ; E  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2011 . - 56 s
  priemyselná informatika Industrial Informatics kód automatizácia Aplikovaná informatika samoopravné kódy priemyslové aplikácie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=50677
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 3. Kódovanie samoopravnými LDPC kódmi
  Zeliezková Martina ; E  Páleník Tomáš (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 38 s
  Telekomunikácie kódovanie samoopravné kódy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=69510
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Príspevok k problematike samoopravného kódovania v technológii BPL : Dát. obhaj. 4.9.2008, č. ved. odb. 26-27-9
  Dlháň Stanislav  Čuchran Ján (Thesis advisor) ; E070 Róka Rastislav (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 101 s
  Telekomunikácie dekódovanie samoopravné kódy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 5. Analýza a simulácia metód pre dekódovanie samoopravných kódov
  Králik Dominik  Oboňa Jozef (Thesis advisor) ; E240
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2008
  FEI ; . - 46 s
  Telekomunikácie dekódovanie samoopravné kódy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Digital and Analog Communication Systems
  Couch Leon W. 
  7.ed.
  New York : Pearson Prentice Hall, 2007 . - 751 s
  ISBN 0-13-142492-0
  teória informácie teória signálov komunikačné systémy prenos dát spracovanie signálov kódovanie samoopravné kódy ISDN modulačné systémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 7. Príspevok k teórii konštrukcie transkontrolných kódov : Obhj. 23.2.2007, Č. ved. odb. 26-27-9
  Chomist Richard ; E240  Farkaš Peter (Thesis advisor) ; E070
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2006
  linkové kódy samoopravné kódy obmedzenia behu transkontrolné kódy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 8. Introduction to Communication Systems Simulation
  Schiff Maurice 
  Norwood : Artech House, 2006 . - 217 s
  ISBN 1-59693-002-0
  komunikačné systémy prenos dát spracovanie signálov kódovanie samoopravné kódy ISDN modulačné systémy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 9. Algebraic Codes for Data Transmission
  Blahut Richard E 
  1.vyd
  Cambridge : Cambridge University Press, 2003 . - 482s
  ISBN 0-521-55374-1
  komunikačné systémy prenos dát kódovanie samoopravné kódy dekódovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 10. Algebraic Codes on Lines, Planes, and Curves
  Blahut Richard E 
  1.vyd
  Cambridge : Cambridge University Press, 2003 . - 543 s
  ISBN 978-0-521-77194-8
  kódovanie samoopravné kódy dekódovanie krivky plochy Priamky
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book