Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus12800^"
 1. Elektrická vodivosť kaučukových zmesí počas vulkanizácie
  Bošák Ondrej ; M1000 
  Vybrané fyzikálne metódy vo fyzike materiálov . s.86-105
  kaučukové zmesi vulkanizácia
  kapitola(článok) z dokumentu
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (2) - článok
  article

  article

 2. Modelovanie teplotných závislostí elektrickej konduktivity kaučukových zmesí na báze styrén-butadiénu v procese vulkanizácie
  Grejták Erik  Kubliha Marian (Thesis advisor) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2012
  MTF ; . - 67s CD ROM
  materiálové inžinierstvo Materials Engineering modelling electrical conductivity curing vulkanizácia kaučukové zmesi modelovanie elektrická konduktivita
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=79642
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Elektrická vodivosť kaučukových zmesí počas vulkanizácie
  Bošák Ondrej ; M1000 
  Fyzikálne vzdelávanie v kontexte modernej fyziky : . s.30
  kaučukové zmesi
  článok zo zborníka
  AFH - Abstractions of scientific titles in year-books from home conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 4. Štúdium elektrických vlastností vybraných kaučukových zmesí v procese ich technologického spracovania : Dizertačná práca
  Hronkovič Ján ; M1000  Kalužný Ján (Thesis advisor) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 87 s
  kaučukové zmesi technologické spracovanie elektrické vlastnosti
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Štúdium procesov v kaučukových zmesiach pomocou sledovania dielektrických parametrov
  Hronkovič Ján  Tóth Martin ; M1000 Bošák Ondrej ; M1000 Čavojský Karol ; M1000
  SEMDOK 2010 : . s.226-229
  kaučukové zmesi
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - monografia
  (1) - článok
  (1) - xxx
  article

  article

 6. Vyšetrovanie procesu vulkanizácie pomocou elektrických a dielektrických parametrov : Dizertačná práca
  Bošák Ondrej ; M1000  Kalužný Ján (Thesis advisor) ; M240
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009 . - 91 s autoreferát
  vulkanizácia elektrické vlastnosti kaučukové zmesi
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Modelling of temperature dependences of direct electrical conductivity of styren-butadien rubber blends from time dependences of torque values during vulcanisation
  Bošák Ondrej ; M1000  Kubliha Marian ; M1000 Kalužný Ján ; M240 Trubenová Jaroslava ; M110
  Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Transactions of the VŠB - Technical Universtiy of Ostrava . Roč. LII, č. 3 (2009), s.15-20
  modelovanie kaučukové zmesi vulkanizácia
  článok z periodika
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 8. Vplyv obsahu plniva na kinetiku vulkanizácie gumárenskej zmesi pomocou meraní elektrických a dielektrických parametrov = Effect of filter content on the cure kinetics of rubber mixtures by means of measurements of electrical and dielectrical parameters : Bakalárska práca
  Szakál Tamás  Bošák Ondrej (xxx) ; M1000 Kubliha Marian (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 43 s 1 CD-ROM
  kaučukové zmesi vulkanizácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Korelácia elektrických a mechanických parametrov pri vulkanizácii kaučukových zmesí
  Kubliha Marian ; M1000  Bošák Ondrej ; M1000 Minárik Stanislav ; M1000 Kalužný Ján ; M240 Hronkovič Ján
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.89-94
  vulkanizácia elektrická konduktivita kaučukové zmesi
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 10. Korelácia medzi hodnotami elektrických a mechanických vlastností v procese vulkanizácie kaučukových zmesí. Correlation between values electrical and mechanical properties during the vulcanisation of a rubber blend
  Bošák Ondrej ; M1000  Kubliha Marian ; M1000 Hronkovič Ján
  XX. DIDMATTECH 2007 : . s.132-135, 1.diel
  vulkanizácia kaučukové zmesi
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  (1) - článok
  (1) - xxx
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.