Search results

Records found: 19  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus12892^"
 1. Udržateľná výkonnosť podniku v kontexte s podnikovou kultúrou / aut. Jaromíra Vaňová
  Vaňová Jaromíra ; 064000 
  Studia scientifica facultatis paedagogicae . Roč. 15, č. 5 (2016), s. 60-66
  podnik výkonnosť kontroling
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 2. ENTWICKLUNG UND EINFÜHRUNG VON CONTROLLINGSINSTRUMENTEN FÜR PRIVATE HOCHSCHULAUSBILDUNG : dizertačná práca
  Friedrich Stefan Markus ; M4000  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2014
  MTF ; 26.08.2014 ; 199 . - 170s CD + autoreferát
  priemyselné manažérstvo Industrial Management higher education controlling controlling vysokoškolské vzdelávanie kontroling manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=64039
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh opatrení pre zlepšenie kontrolingu v podniku Duslo, a.s. Šaľa
  Simonicsová Silvia  Jánošíková Slávka (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management controlling controlling costs kontroling náklady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90629
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Externé zdroje financovania rozvoja podniku
  Štancel Michal ; J  Tekulová Zuzana (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2011
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises controlling úver kontroling financovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74440
  diplomová práca
  book

  book

 5. Návrh metodológie na uplatnenie kontrolingu v oblasti zabezpečovania a zvyšovania kvality vo FIRES, s.r.o., Batizovce
  Hrkeľová Lucia  Nováková Renáta (Thesis advisor) ; M300
  STU v Bratislave MTF UPMK KIK, 2010
  MTF ;
  kontroling plánovanie controlling planning
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76984
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh uplatnenia princípov kontrolingu v manažérstve investičného rozvoja podniku = Design and utilisation of controlling principles for investment and enterprise development management : Doktorandská dizertačná práca
  Tomášik Štefan ; M4000  Mihok Jozef (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010 . - 103 s príl
  kontroling investičný rozvoj priemyselné podniky manažment
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Nákladový controlling : príklady a prípadové štúdie
  Foltínová Alžbeta  a kol.
  Bratislava : Iura Edition, 2009 . - 160 s
  ISBN 978-80-8078-286-3
  kontroling náklady kalkulácia nákladov
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Strategický kontroling v marketingu a marketingová stratégia
  Bestvinová Viera ; M4000  Černá Ľubica ; M4000 Campbell Jana ; M190
  Vedecké práce MtF STU v Bratislave so sídlom v Trnave. Research papers Faculty of Materials Science and Technology Slovak University of Technology in Trnava . Č. 25 (2008), s.9-13
  kontroling marketingová stratégia
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 9. Kontroling ako podpora marketingového manažmentu
  Jedlička Milan ; M190  Bestvinová Viera ; M4000
  Nové trendy v marketingovom manažmente smerujúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti podniku . s.150-171
  kontroling
  kapitola(článok) z dokumentu
  ABD - Chapters in scientific monography issued in home editorship
  article

  article

 10. Nákladový controlling
  Foltínová Alžbeta 
  Bratislava : Sprint, 2007 . - 451 s
  ISBN 978-80-89085-70-5
  kontroling náklady kalkulácia nákladov
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book