Search results

 1. Best of DETAIL Material+Oberfläche = best of DETAIL Materials+Finishes / ed. Christian Schittich
  Schittich Christian (Editor) 
  1. vydanie
  München : DETAIL, 2016 . - 199 s.
  ISBN 978-3-95553-322-9
  architectural design architectural detail stavebné materiály povrchové úpravy povrchy building materials sklo carbon concrete glass OMA-projektová kancelária fibres vláknobetón case study občianske budovy obytné budovy stavby pre šport buildings for sport múzeum museum
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0001
  book

  book

 2. best of DETAIL : Material + Oberfläche / Materials + Finishes ; Highlights aus DETAIL / Highlights from DETAIL / edited by Christian Schittich

  München : DETAIL, 2016
  ©2016 . - 1 online resource : zahlreiche Abbildungen
  ISBN 9783955533236
  architectural detail stavebné materiály povrchové úpravy povrchy building materials sklo carbon concrete glass OMA-projektová kancelária fibres vláknobetón case study občianske budovy obytné budovy stavby pre šport kostoly buildings for sport múzeum museum
  Architecture – a discipline dominated by materials
  Architektur – eine vom Material geprägte Disziplin
  https://doi.org/10.11129/9783955533236
  https://www.degruyter.com/doc/cover/9783955533236.jpg
  e-book
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 3. Možnosti tvorby osobných informačných systémov pre technológie povrchových úprav a obrábania
  Svetský Štefan ; M250  Moravčík Oliver ; M6000 Kleinedler Peter ; M250
  55. medzinárodná galvanická konferencia : . s.72-77
  informačné systémy technológie povrchové úpravy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 4. Predúpravy povrchov v teórii a praxi
  Brezinová Janette  Guzanová Anna Draganovská Dagmar
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2012 . - 247 s
  ISBN 978-80-553-1246-0
  povrchové úpravy tryskanie kvalita povrchu
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 5. Možnosti využitia e-learningu v povrchových úpravách
  Svetský Štefan ; M250  Moravčík Oliver ; M6000 Schreiber Peter ; M6000
  54. Medzinárodná galvanická konferencia : . s.52-63
  e-learning povrchové úpravy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - článok
  article

  article

 6. Povrchové úpravy stavebných konštrukcií (alebo dá sa obmedziť šírenie dymu vo vybraných častiach budovy?)
  Mikolai Imrich ; V180 
  FIRECO 2011 : . s.401-410
  building constructions nehorľavý povrch povrchové úpravy stavebné konštrukcie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Najnovšie trendy v oblasti mazania a povrchových úpravách pre ťahanie drôtu
  Beták Michal  Tittel Viktor (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  povrchové úpravy
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=58704
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Základy korózie a povrchovej úpravy materiálov
  Chovancová Marta ; C2120  Fellner Pavel ; C2120 Špirk Eugen ; C9370 Hudec Ivan ; C9370 Zemanová Matilda ; C2120 Híveš Ján ; C2120
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2010 . - 303 s
  ISBN 978-80-227-3378-6
  korózia povrchové úpravy
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF3110
  book

  book

 9. Vplyv povrchových úprav tenkých oceľových plechov na ich zvariteľnosť = The effect of finish of thin steel sheets on their weldability : Bakalárska práca
  Kramár Tomáš ; M3000  Bárta Jozef (xxx) ; M3000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE KZv, 2009 . - 45 s 1 CD-ROM
  povrchové úpravy zváranie plechov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 10. Predikcia vývoja trhlín a eliminácia porúch kontaktných tepelnoizolačných systémov (ETICS) : Záverečná správa
  Sternová Zuzana  Horečný Roman Ševčík Patrik Kukučka Peter Hatala Marián Briatka Peter ; V270
  Bratislava : Technický a skúšobný ústav stavebný, 2009 . - 38 s
  durability weathering elastic modulus glass-fiber mesh thermal expansion final coat crack umelé starnutie povrchové úpravy tepelná izolácia modul pružnosti teplotná rozťažnosť životnosť trhlina
  výskumná správa
  GAI - Research studies and running reports
  book

  book