Search results

Records found: 1255  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus13034^"
 1. Starostlivosť o stroje a zariadenia
  Burcl Rudolf ; M190  Bestvinová Viera ; M4000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 118 s
  ISBN 978-80-8096-009-4
  priemyselné inžinierstvo a manažment dlhodobý hmotný majetok údržbársko-opravárenske systémy technická diagnostika
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 2. Návrh metodiky prípravy na výkon pracovných činností : Bakalárska práca
  Pašovič Tomáš  Karkusová Zuzana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 52 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika adaptácia pracovníkov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Analýza a hodnotenie pracovísk s monitorom v a.s. Slovenské lodenice Komárno : Bakalárska práca
  Ostružlíková Angelika ; M4000  Hatiar Karol (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006 . - 58 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment pracovné prostredie ergonómia ochrana zdravia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh systému získavania a výberu zamestnancov v spoločnosti SONY Slovakia, spol. s r.o. Trnava : Bakalárska práca
  Orlová Zuzana  Jakábová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 54 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Spracovanie projektu investičného zámeru podniku : Bakalárska práca
  Oboril Ivan  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 64 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment investičný zámer
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh zdokonalenia systému odmeňovania zamestnancov vo firme AUTO-IMPEX, spol. s r.o. Bratislava : Bakalárska práca
  Németh Michal  Halenárová Kristína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 60 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika odmeňovanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Objektivizácia cenotvorby v priemyselnom podniku v trhovom prostredí = Detachment pricemaking in industry bussiness firm into marketer surroundings : Bakalárska práca
  Nagy Peter  Tureček Karol (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 47 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment cenotvorba
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh zlepšenia etického prostredia v podmienkach vybraného podniku : Bakalárska práca
  Musilová Jana  Glos František (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 53 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment etika-kultúra podniková
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh reklamnej kampane vo firme Lart/Juven, s.r.o. Bratislava : Bakalárska práca
  Palicová Eva  Morvay Alfréd (xxx) ; M340
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 45 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment reklama
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh systému ďalšieho vzdelávania zamestnancov podniku Philips Slovakia, s.r.o. Bratislava = The suggestion of measurements of the further education system for employses of the Philips Slovakia Ltd. Company : Bakalárska práca
  Opálková Miroslava  Horňák František (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 48 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzdelávanie zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.