Search results

 1. Starostlivosť o stroje a zariadenia
  Burcl Rudolf ; M190  Bestvinová Viera ; M4000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 118 s
  ISBN 978-80-8096-009-4
  priemyselné inžinierstvo a manažment dlhodobý hmotný majetok údržbársko-opravárenske systémy technická diagnostika
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Moderné metódy hodnotenia výkonnosti podniku : Diplomová práca
  Kadúc Miroslav  Chynoradská Šefčíková Miriam (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 101 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment výkonnosť podniku finančná analýza
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Zdokonalenie materiálového toku : Diplomová práca
  Kollár Ladislav  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 67 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment materiálový tok
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Marketing-mix - tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Bakalárska práca
  Liedlová Monika  Jacinto Assuncao Domingos (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 52 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment marketing-mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Využitie leasingu pri financovaní nákupu majetku v podniku : Bakalárska práca
  Sučanová Lucia  Šimončičová Edita (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 67 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment financovanie investícií
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh metodiky projektovania pracovísk : Bakalárska práca
  Šimko Marián  Sablik Jozef (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 63 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment projektovanie pracoviska ergonómia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Marketingový mix - tvorba a realizácia v mikroprostredí firmy : Bakalárska práca
  Šikulová Monika  Knapová Dušana (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 61 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment marketing-mix
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh zdokonalenia motivačného programu v podmienkach Merina, a.s. Trenčín : Bakalárska práca
  Šípková Miroslava  Holková Andrea (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 66 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment pracovná motivácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh motivačného systému v podmienkach vybraného podniku = Proposal of a motivational system in selected enterprise : Bakalárska práca
  Ladiverová Jana  Gyurák Babeľová Zdenka (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment motivácia zamestnancov
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Ekonomické informačné systémy pre malé podniky : Diplomová práca
  Bukovič Pavol  Šujanová Jana (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 70 s príl., 1 CD
  priemyselné inžinierstvo a manažment informačné systémy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book