Search results

 1. Starostlivosť o stroje a zariadenia
  Burcl Rudolf ; M190  Bestvinová Viera ; M4000
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 118 s
  ISBN 978-80-8096-009-4
  priemyselné inžinierstvo a manažment dlhodobý hmotný majetok údržbársko-opravárenske systémy technická diagnostika
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  (1) - monografia
  (1) - skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Návrh postupu hodnotenia efektívnosti investičných zámerov racionalizačného charakteru : Diplomová práca
  Hladká Hana  Hatiar Karol (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 71 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment investičné zámery
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Tvorba, resp. zdokonaľovanie organizačnej štruktúry riadenia v spol. s r.o. KROMBERG SCHUBERT Kolárovo : Bakalárska práca
  Haverlová Monika  Burcl Rudolf (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 44 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment organizačná štruktúra
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Tvorba systému personálneho marketingu v spol. s.r.o. Fountec Slovakia, Sereď : Bakalárska práca
  Staník Miroslav  Bilčík Alexander (XXX) ; M220
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 49 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Návrh programu personálnej a sociálnej práce v podniku Power-one, s.r.o. Dubnica nad Váhom : Bakalárska práca
  Kunertová Monika  Hatiar Karol (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 55 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personálna práca sociálna práca
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Marketingová stratégia a jej miesto v riadení podniku ELEKTROPLAST, v.d. Prešov : Bakalárska práca
  Rozmanová Katarína  Karkusová Zuzana (XXX) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 51 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment strategický marketing
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Metodika budovania osobnej kariéry zamestnanca : Bakalárska práca
  Rajčová Alexandra  Baláž Peter (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 54 s 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment osobná kariéra profesijná kariéra
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Logistika vo výrobnom procese : Diplomová práca
  Horná Kristína  Rybanský Rudolf (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 64 s príl (1 CD-ROM)
  priemyselné inžinierstvo a manažment logistika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh procesu tvorby učiacej sa organizácie v Duslo, a.s. Šaľa : Diplomová práca
  Hamarová Eva  Baláž Peter (XXX)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 86 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment vzdelávanie podnikové vzdelávanie pracovníkov
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh systému plánovania potreby nových zamestnancov v podniku EVPÚ-ZVS, a.s. Dubnica nad Váhom : Bakalárska práca
  Stránsky Patrik  Hrablik Chovanová Henrieta (XXX) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KPIM, 2006
  MTF ; . - 48 s príl., 1 CD-ROM
  priemyselné inžinierstvo a manažment personalistika
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book