Search results

 1. Možnosť úspory energie pomocou garantovanej energetickej služby - prípadová štúdia
  Gombošová Veronika ; 010290 
  Energetický manažment 2019. Inteligentnými riešeniami k efektívnemu hospodáreniu s energiou : . CD-ROM, s. 105-109
  úspory energie energetická služba garantovaná energetická služba (GES)
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Zhodnotenie úspor energie a platieb konečných spotrebiteľov po modernizácii systému prípravy teplej vody
  Jánošková Taťjana ; 010290 
  Meranie a rozpočítanie tepla 2018 : . CD-ROM, s. 89-96
  úspory energie modernizácia príprava teplej vody
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Hydraulické pomery v bytových domoch po zateplení
  Takács Ján ; 010290  Derzsi István ; 010290
  Správa budov : . Roč. 11, č. 4 (2017), s. 43-45
  obehové čerpadlo čerpacia práca úspory energie sústavy centralizovaného zásobovania teplom
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Magasépületek fűtőrendszerének optimalizálása
  Derzsi István ; 010290  Takács Ján ; 010290
  Magyar Épületgépészet : . Vol. 65, no. 4 (2016), s. 19-22
  čerpacia práca obehové čerpadlo vykurovacie sústavy úspory energie
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Dopravné stavby a dopravné inžinierstvo ako systémové riešenie
  Bačová Katarína ; 010120 
  Magazín stroje a mechanizácia . Roč. 11, č. 6 (2016), s. 28-29
  dopravné inžinierstvo stavebné materiály úspory energie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 6. Energy analysis of circulation pumps in heating systems of residential buildings and determinating the energy efficiency index
  Takács Ján ; V290  Rácz Lukáš ; V290
  Indoor Climate of Buildings 2013 : . s.313-319
  energy savings heating systems úspory energie vykurovacia sústava
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  (1) - monografia
  article

  article

 7. Úvod do Permakultury
  Mollison Bill  Slay Reny Mia
  2. vyd.
  Brdárka : Alternativa, 2012 . - 231 s
  ISBN 978-80-969754-8-8
  permakultúra trvalo udržateľný rozvoj plánovanie záhrady biologické systémy úspory energie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR4100
  Úvod do Permakultury

  book

 8. Všetko o úsporách energie 1/2011
  Bratislava : Jaga Group, 2011 . - 144 s.
  ISSN 1335-9142
  energie úspory energie
  periodiká
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR2000
  Všetko o úsporách energie 1/2011

  book

 9. Optimálna skladba strešného plášťa plochých striech z hľadiska nákladov a úspor energií
  Oláh Jozef ; V180  Šutliak Stanislav ; V180
  Nákladovo optimálne opatrenia na úsporách energie v budovách.Teória a konštrukcie pozemných stavieb : . s.60-63
  construction energy savings flat roof navrhovanie plochá strecha úspory energie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 10. Optimálna skladba strešného plášťa šikmých striech z hľadiska nákladov a úspor energií
  Oláh Jozef ; V180  Šida Michal ; V180
  Nákladovo optimálne opatrenia na úsporách energie v budovách.Teória a konštrukcie pozemných stavieb : . s.64-67
  construction energy savings roof spotreba energie šikmá strecha úspory energie
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article