Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus13084^"
 1. Krátka exkurzia do švajčiarskeho priehradného staviteľstva
  Bednárová Emília ; 010150 
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 63, č. 5-6 (2020), s. 7-12
  nádrže priehrady bezpečnosť ekológia
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Otázka 102 Geológia a priehrady
  Bednárová Emília ; 010150  Bakeš Martin ; 010150
  XXXVI. Priehradné dni 2018 : . online, 71-97
  priehrady inžinierska geológia geotechnika a priehrady geologické a geotechnické riziká
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 3. Vodné diela - čo nám vzali a čo dali
  Bednárová Emília ; 010150 
  Zborník príspevkov a prednášok k odbornej konferencii pri príležitosti 20. výročia prevádzky Vodného diela Žilina : . S. 14-18
  vodné nádrže priehrady zásobovanie pitnou vodou ochrana pred povodňami
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. XXXVI. Priehradné dni 2018 : zborník príspevkov. Bratislava, SR, 24. - 26. 10. 2018 [elektronický zdroj]
  Bednárová, Emília, ; 010150 (Editor)
  Priehradné dni 2018 36. 24. - 26. 10. 2018 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenský vodohospodársky podnik, 2018 . - USB kľúč, 324 s.
  ISBN 978-80-570-0381-6
  priehrady starnutie priehrad bezpečnosť priehrad vodné nádrže
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (3) - článok
  book

  book

 5. Vývoj účinnosti tesniacich prvkov v kvartéri a neovulkanitoch
  Hulla Jozef  Bednárová Emília ; 010150
  Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2016 : . S. 52-57
  priehrady stavebné jamy tesniace prvky priesaky filtračné rýchlosti
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Vplyv dlhodobej prevádzky nádrže Vlčia dolina na bezpečnosť priehrady
  Bednárová Emília ; 010150 
  XX. Okresné dni vody : . S. 15-20
  priehrady bezpečnosť priesaky vztlak vodné tlakové skúšky
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Bauwesen - Lehr - und Übungsbuch der deutschen Terminologie. Teil 4 / aut. Alžbeta Pálová ; rec. Milena Helmová, Marta Juríková
  Pálová Alžbeta ; 010330  Helmová Milena (rec.) Juríková Marta (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 112 s.
  ISBN 978-80-227-4426-3
  vodné hospodárstvo miestne odvodňovanie priehrady vodné elektrárne vodohospodárske staviteľstvo špecifiká nemeckého odborného štýlu
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF5100
  Bauwesen - Lehr - und Übungsbuch der deutschen Terminologie. Teil 4

  book

 8. book

  book

 9. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb : Sypané priehrady a hrádze
  Lukáč Michal ; V150  Bednárová Emília ; V150
  Bratislava : Jaga, 2006 . - 183 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-8076-031-4
  priehrady hrádze vodohospodárske stavby
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR4100
  SVF2160
  Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb

  book

 10. Priehrady a nádrže na Slovensku
  Abaffy Dušan  Lukáč Michal ; V150
  Bratislava : Alfa, 1991 . - 143 s
  ISBN 8005009267
  priehrady
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF7100
  book

  book