Search results

Records found: 11  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus13084^"
 1. Krátka exkurzia do švajčiarskeho priehradného staviteľstva
  Bednárová Emília ; 010150 
  Vodohospodársky spravodajca : . Roč. 63, č. 5-6 (2020), s. 7-12
  nádrže priehrady bezpečnosť ekológia
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  O3 - Odborný výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. XXXVI. Priehradné dni 2018 : zborník príspevkov. Bratislava, SR, 24. - 26. 10. 2018 [elektronický zdroj]
  Bednárová, Emília, ; 010150 (Editor)
  Priehradné dni 2018 36. 24. - 26. 10. 2018 Bratislava, Slovenská republika
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenský vodohospodársky podnik, 2018 . - USB kľúč, 324 s.
  ISBN 978-80-570-0381-6
  priehrady starnutie priehrad bezpečnosť priehrad vodné nádrže
  zborník (príspevkov)
  FAI - Editorial and reported works (bibliographies, magazines, encyclopedies, catalogs, dictionaries, year-books...)
  GLOB - záznamy, ktoré neprešli globalkami
  (3) - článok
  book

  book

 3. Otázka 102 Geológia a priehrady
  Bednárová Emília ; 010150  Bakeš Martin ; 010150
  XXXVI. Priehradné dni 2018 : . online, 71-97
  priehrady inžinierska geológia geotechnika a priehrady geologické a geotechnické riziká
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 4. Vodné diela - čo nám vzali a čo dali
  Bednárová Emília ; 010150 
  Zborník príspevkov a prednášok k odbornej konferencii pri príležitosti 20. výročia prevádzky Vodného diela Žilina : . S. 14-18
  vodné nádrže priehrady zásobovanie pitnou vodou ochrana pred povodňami
  článok zo zborníka
  BEF - Scientific works in not noticed year-books from home undertakings, home year-books
  O2 - Odborný výstup publikačnej činnosti ako časť knižnej publikácie alebo zborníka
  article

  article

 5. Vplyv dlhodobej prevádzky nádrže Vlčia dolina na bezpečnosť priehrady
  Bednárová Emília ; 010150 
  XX. Okresné dni vody : . S. 15-20
  priehrady bezpečnosť priesaky vztlak vodné tlakové skúšky
  článok zo zborníka
  AFB - Invited reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Vývoj účinnosti tesniacich prvkov v kvartéri a neovulkanitoch
  Hulla Jozef  Bednárová Emília ; 010150
  Zpevňování, těsnění a kotvení horninového masivu a stavebních konstrukcí 2016 : . S. 52-57
  priehrady stavebné jamy tesniace prvky priesaky filtračné rýchlosti
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Bauwesen - Lehr - und Übungsbuch der deutschen Terminologie. Teil 4 / aut. Alžbeta Pálová ; rec. Milena Helmová, Marta Juríková
  Pálová Alžbeta ; 010330  Helmová Milena (rec.) Juríková Marta (rec.)
  1. vyd.
  Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2015 . - 112 s.
  ISBN 978-80-227-4426-3
  vodné hospodárstvo miestne odvodňovanie priehrady vodné elektrárne vodohospodárske staviteľstvo špecifiká nemeckého odborného štýlu
  učebnica
  ACB - Academic school-books issued in home editorship
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF4020
  Bauwesen - Lehr - und Übungsbuch der deutschen Terminologie. Teil 4

  book

 8. book

  book

 9. Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb : Sypané priehrady a hrádze
  Lukáč Michal ; V150  Bednárová Emília ; V150
  Bratislava : Jaga, 2006 . - 183 s.;obr.,tab.,schémy
  ISBN 80-8076-031-4
  priehrady hrádze vodohospodárske stavby
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR4100
  SVF6030
  Navrhovanie a prevádzka vodných stavieb

  book

 10. Priehrady a nádrže na Slovensku
  Abaffy Dušan  Lukáč Michal ; V150
  Bratislava : Alfa, 1991 . - 143 s
  ISBN 8005009267
  priehrady
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SVF7010
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.