Search results

Records found: 557  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus13100^"
 1. Návrh upokojenia dopravy na cestnom prieťahu v meste Šamorín
  Nagyová Kristína ; V  Bezák Bystrík (Thesis advisor) ; V120
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering through road transport cestný prieťah doprava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76416
  bakalárska práca
  book

  book

 2. Tvorba scenárov extrémneho odtoku z topenia snehu na vybranom povodí
  Psárska Zdenka ; V  Hlavčová Kamila (Thesis advisor) ; V160
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering flood protection calibration simulation simulácia kalibrácia extrémny odtok protipovodňová ochrana
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76468
  bakalárska práca
  book

  book

 3. Hydraulický návrh beztlakového privádzača malej vodnej elektrárne.
  Kopáčová Alexandra ; V  Dušička Peter (Thesis advisor) ; V170
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering small hydropower plant malá vodná elektráreň
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76421
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Vodojemy - zemné vodojemy
  Horská Mária ; V  Barloková Danka (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering capacity tank objem vodojem
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76410
  bakalárska práca
  book

  book

 5. book

  book

 6. book

  book

 7. Zdravotnotechnické zariadenia v zdravotníckych objektoch
  Klimová Tatiana ; V  Jánošková Taťjana (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering desinfection dezinfekcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76459
  bakalárska práca
  book

  book

 8. Zdravotnotechnické zariadenia v budovách na bývanie a ubytovanie
  Mikolajčíková Katarína ; V  Jánošková Taťjana (Thesis advisor) ; V290
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering environment environment životné prostredie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76415
  bakalárska práca
  book

  book

 9. book

  book

 10. Štúdia rekreačného využitia podhorského toku Slatina
  Martišová Dáša ; V  Škrovinová Marcela (Thesis advisor)
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2012
  inžinierstvo životného prostredia Environmental Engineering water flow recreation rekreácia vodný tok
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=76485
  bakalárska práca
  book

  book