Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus13271^"
 1. Cultural Differences and Improving Performance : How Values and Beliefs Influence Organizational Performance
  Hopkins Bryan 
  Surrey : Gower, 2009 . - 308 s
  ISBN 978-0-566-08907-7
  priemyselný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Distribúcia a logistika v podmienkach hospodárskej internacionalizácie : Záverečná práca
  Výbochová Jana  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 50 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 3. Aplikácia leasingu pri obstarávaní investičného majetku : Záverečná práca
  Barnášová Mária  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 55 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 4. Vypracovanie projektu informačného systému pre SBD, Žiar nad Hronom : Záverečná práca
  Baláž František  Ončák Peter (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 50 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 5. Základné logistické funkcie vo výrobnom podniku : Záverečná práca
  Cintulová Miroslava  Červeňan Štefan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 72 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 6. Informačný systém logistiky vo výrobnom podniku : Záverečná práca
  Nedomová Zuzana  Červeňan Štefan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 63 s príl
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 7. Prístupy k tvorbe marketingového mixu : Záverečná práca
  Pauer Tomáš  Jedlička Milan (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 46 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 8. Novodobé tendencie rozvoja marketingu vo svete a u nás : Záverečná práca
  Pauerová Lucia  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 48 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 9. Vplyv progresívnych systémov manažmentu výroby na výrobný proces : Záverečná práca
  Skubeň Martin  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 36 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 10. Ekonomická analýza nákladov na kvalitu podniku : Záverečná práca
  Studeník Peter  Nováková Renáta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 35 s príl
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book