Search results

Records found: 20  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus13271^"
 1. Cultural Differences and Improving Performance : How Values and Beliefs Influence Organizational Performance
  Hopkins Bryan 
  Surrey : Gower, 2009 . - 308 s
  ISBN 978-0-566-08907-7
  priemyselný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 2. Identifikácia a analýza potrieb vzdelávania v podniku : Záverečná práca
  Szabóová Kristína  Čambál Miloš (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 48 s príl
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 3. Distribúcia a logistika v podmienkach hospodárskej internacionalizácie : Záverečná práca
  Výbochová Jana  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 50 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 4. Aplikácia leasingu pri obstarávaní investičného majetku : Záverečná práca
  Barnášová Mária  Horváthová Martina (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 55 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 5. Novodobé tendencie rozvoja marketingu vo svete a u nás : Záverečná práca
  Pauerová Lucia  Brezník Jozef (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 48 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 6. Návrh metodiky sledovania a vyhodnocovania nákladov na kvalitu v podniku : Záverečná práca
  Ševc Marián  Nováková Renáta (xxx) ; M300
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 43 s príl
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 7. Analýza nákladov v priemyselnom podniku : Záverečná práca
  Filo Ľuboš  Bestvinová Viera (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 50 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Manažment obsluhy výroby ako faktor manažérstva vo firme Simek Trading Company, s.r.o., Trnava : Záverečná práca
  Kožúrik Milan  Rybanský Rudolf (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 51 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 9. Aplikácia komplexného manažérstva kvality (TQM) : Záverečná práca
  Danková Jarmila  Skubáková Katarína (xxx) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 44 s
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book

 10. Návrh metodického postupu súvisiaceho s prechodom na systém manažérstva kvality podľa STN ISO 9001:2000 : Záverečná práca
  Jankovýchová Elena  Kapoun Ľubomír (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMK, 2001
  MTF ; . - 55 s príl
  priemyselný manažment
  záverečná práca
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.