Search results

 1. Data Strategy : how to Profit from a World of Big Data, Analytics and the Internet of Things / aut. Bernard Marr
  Marr Bernard 
  London KoganPage 2017 . - 186 s.
  ISBN 978-0-7494-7985-5
  informačný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Návrh riešenia na zlepšenie informačného manažmentu v podniku VUJE, a.s.
  Zvonár Tibor ; M4000  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  priemyselné manažérstvo Industrial Management information informácia ITIL informačný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90568
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Postupnosť krokov individualizácie konceptu Lean v priemyselných podnikoch : dizertačná práca
  Bednár Roman ; M4000  Makyšová Helena (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013 . - 182 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management database lean production riadenie informačný manažment štíhla výroba databáza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78515
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh riešenia na zlepšenie využívania IS v podniku Welding, s.r.o. : Diplomová práca
  Hupka Igor  Šalgovičová Jarmila (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011
  MTF ; . - 105 s., CD-ROM
  informačná stratégia informačný manažment priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=68034
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Informačný manažment akademického prostredia v procese prechodu na poznatkovú spoločnosť
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  IKI 2010 - Informace, konkurenceschopnost, inovace 2010 : . s.1-9
  informačný manažment
  článok zo zborníka
  AEC - Scientific titles in foreign noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 6. Informační management
  Doucek Petr (Editor) 
  1. vyd.
  Praha : Professional Publishing, 2010 . - 251 s
  ISBN 987-80-7431-010-2
  informačný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2120
  book

  book

 7. Podpora výskumu a vývoja ako nástroj informačného manažmentu akademickej knižnice
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  Itlib. Informačné technológie a knižnice . Roč. 14, č. 4 (2010), s.55-57
  informačný manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 8. Poznatkový rámec informačného manažmentu akademickej knižnice
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  Knižničná a informačná veda XXII : . s.97-105
  informačný manažment akademická knižnica
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  article

  article

 9. Řízení informačních rizik v praxi
  Čermák Miroslav 
  1. vyd
  Brno : Tribun EU, 2009 . - 134 s
  ISBN 978-80-7399-731-1
  informačný manažment rizikový manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1110
  book

  book

 10. Vybrané charakteristiky informačného manažmentu pre akademické prostredie
  Rešetová Kvetoslava ; M9300 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2009 . - 62 s
  ISBN 978-80-8096-098-8
  informačný manažment akademické prostredie vzdelávanie
  http://www.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  (2) - článok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book