Search results

Records found: 30  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus13365^"
 1. Analýza možností vzniku vad a jejich následků : příručka FMEA : FMEA návrhu produktu : FMEA procesu : doplňková FMEA monitorování a odezvy systému
  Praha Česká společnost pro jakost 2019 . - 238 s.
  ISBN 978-80-02-02885-7
  manažment kvality rizikový manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  Analýza možností vzniku vad a jejich následků

  book

 2. Návrh využitia analytického hierarchického procesu v rizikovom strategickom manažmente priemyselných podnikov : dizertačná práca
  Naňo Tomáš ; M4000  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013 . - 175 s príl
  priemyselné manažérstvo Industrial Management sustainable development corporate social responsibility udržateľný rozvoj rizikový manažment spoločensky zodpovedné podnikanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=102931
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Manažment rizika podnikania v čase finančnej krízy v podnikoch na Slovensku
  Bartošová Viera  Chodasová Zuzana ; R2020
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 4, č. 1 (2012), s.3-15
  risk analysis crisis information of economy Informácie ekonomické kríza rizikový manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Využitie optimalizácie pri rozhodovaní v rizikovom manažmente
  Naňo Tomáš ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Modelování, simulace a optimalizace podnikových procesů v praxi : . s.299-307
  rizikový manažment
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 5. Meranie trhových rizík s využitím štatistických metód
  Urbaníková Marta ; M6000 
  Trendy ve vzdělávání 2011. Informační technologie a technické vzdělávání : . s.242-245
  rizikový manažment trhové riziká
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Rizikový manažment ako objektívna podmienka fungovania stratégie pre CSR
  Sakál Peter ; M4000  Naňo Tomáš ; M4000 Hrdinová Gabriela ; M4000
  Spoločenská zodpovednosť - súčasť environmentálnej a firemnej kultúry . s.170-183
  rizikový manažment
  článok zo zborníka
  AED - Scientific titles in home noticed scientific year-books (not conference)
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Jak vítězit nad riziky : Aktivní management rizik - nástroj řízení úspěšných firem
  Kruliš Jiří 
  Praha : Linde, 2011 . - 568 s
  ISBN 978-80-7201-835-2
  rizikový manažment psychológia riadenia
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  Jak vítězit nad riziky

  book

 8. Návrh odporúčaní pre aplikáciu metódy AHP v rizikovom a krízovom manažmente v kontexte so SZP pre MSP na Slovensku : Bakalárska práca
  Jurík Lukáš ; M4000  Sakál Peter (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2011 . - 61 s., CD-ROM
  krízový manažment malé a stredné podniky rizikový manažment corporate social responsibility small and medium enterprises priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=57994
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Aplikácia metódy AHP pri rozhodovaní v environmentálne orientovanom rizikovom manažmente
  Naňo Tomáš ; M4000  Drieniková Katarína ; M4000 Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000
  Transfer inovácií [elektronický zdroj] . Č. 18 (2010), s.120-127
  rizikový manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - skriptá
  article

  article

 10. Možnosť použitia metódy AHP ako nástroja pri rozhodovaní v environmentálne orientovanom rizikovom strategickom manažmente
  Naňo Tomáš ; M4000  Hrdinová Gabriela ; M4000 Sakál Peter ; M4000 Sekera Branislav ; M190
  Fórum Manažéra . Č. 2 (2010), s.35-39
  rizikový manažment metóda AHP
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.