Search results

 1. Practical Methods for Optimal Control and Estimation Using Nonlinear Programming
  Betts John T. 
  2nd. ed.
  Philadelphia : SIAM - Society for Industrial and Applied Mathematics, 2010 . - 434 s
  ISBN 978-0-898716-88-7
  nelineárne programovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 2. O jednej úlohe konvexného programovania.
  Vrábeľ Róbert ; M6000 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 8 (2008)
  konvexné programovanie nelineárne programovanie
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  article

  article

 3. Aproximačné modelovanie a prediktívne riadenie súčiniteľa prebytku vzduchu zážihového spaľovacieho motora : Doktorandská dizertačná práca
  Polóni Tomáš ; J0020 
  Bratislava : STU v Bratislave, 2008 . - 102 s
  predikčné (optimálne) riadiace systémy nelineárne programovanie spaľovacie motory
  kandidátska dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 4. Modeling and Analysis of Nonlinear Elements in the Horizontal Suspension of Driver´s Seat : Modelovanie a analýza nelineárnych prvkov v horizontálnom odpružení sedadla vodiča-operátora
  Zahoranský Radúz 
  1. vyd.
  Bratislava : SAV Ústav materiálov a mechaniky strojov, 2006 . - 130 s
  nelineárne programovanie nelineárne riadiace systémy statické a dynamické sily vznikajúce účinkom hmoty a odpormi
  dizertačná práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 5. Nonlinear Programming : Theory and Algorithms / [aut.]Bazaraa,Mokhtar S., Sherali,Hanif D., Shetty,C.M
  Bazaraa Mokhtar S  Sherali Hanif D Shetty C.M
  3rd ed.
  New York : John Wiley & Sons, 2006 . - 853 s
  ISBN 0-471-48600-0
  nelineárne programovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 6. Nonlinear Programming
  Bertsekas Dimitri P 
  2nd ed.
  Belmont : Athena Scientific, 1999 . - 786 s
  ISBN 1-886529-00-0
  nelineárne programovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0002
  book

  book

 7. Control Applications of Nonlinear Programming and Optimization : Proceedings of the 5th IFAC Workshop, 11-14 June 1985
  Di Pillo G. (Editor) 
  1. vyd.
  Oxford : IFAC, 1986 . - 210 s
  ISBN 0-08-031665-4
  nelineárne programovanie
  zborník
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  book

  book

 8. Prikladnoje nelinejnoje programmirovanije
  Himmelblau David M 
  Moskva : Mir, 1975 . - 534 s
  nelineárne programovanie
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book