Search results

 1. Ekonomická analýza podniku / aut. Mária Homokyová, Jozef Sablik, Viktória Talnagiová
  Homokyová Mária ; 064000  Sablik Jozef Talnagiová Viktória
  1. vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2020 . - 98s.
  ISBN 978-80-8096-268-5
  ekonomická analýza výkonnosť podniku
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 2. Modulová stavba mobilných protipovodňových zábran
  Chrenko Bohuslav ; J  Šooš Ľubomír (Thesis advisor) ; J240
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2014
  SJF ; Date of acceptation : 19.06.2014 ; Degree program : 885
  construction flood ekonomická analýza katalóg konštrukcia modularita záplava
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=104064
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 3. Využívanie obnoviteľných zdrojov energie v podmienkach Slovenska
  Novotný Michal ; E  Farkas Smitková Miroslava (Thesis advisor) ; E130
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2013 . - 67 s
  Elektroenergetika Power Engineering legislation renewable energy sources obnoviteľné zdroje energie legislatíva ekonomická analýza
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=89327
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI0001
  book

  book

 4. Ekonomická analýza jednotlivých spôsobov lisovania karosérií zo starých vozidiel
  Staškovanová Lucia ; J  Čačko Viliam (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management ekonomická analýza výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=95367
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 5. Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Aký typ podlahového vykurovania zvoliť?
  Šimko Martin ; V290  Kalús Daniel ; V290
  TZB Haustechnik . Roč.21, č. 3 (2013), s.20-22
  Economic analysis ekonomická analýza energetická analýza energy analysis floor heater podlahové vykurovanie
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  (2) - monografia
  article

  article

 7. Návrh technologickej linky na zhodnocovanie fytomasy
  Hallér Vladimír ; J0030  Križan Peter (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2012
  kvalita produkcie v strojárskych podnikoch Quality of Production in Engineering Enterprises phytomass ekonomická analýza brikety fytomasa
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74432
  diplomová práca
  book

  book

 8. Návrh využitia predikčných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nśtroj manažérstva podnikových financií
  Lovíšková Jana ; M4000  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2010
  priemyselné manažérstvo Industrial Management financial analysis predikčné metódy finančná analýza ekonomická analýza finančný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=46122
  dizertačná práca
  book

  book

 9. Návrh využitia predičkných metód finančno-ekonomickej analýzy ako nástroj manažérstva podnikových financií = Proposal for the use of prediction methods for financial and economic analysis as a tool of corporate finance management : Dizertačné práce
  Lovíšková Jana ; M4000  Sablik Jozef (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2010 . - 117 s
  ekonomická analýza finančná analýza finančný manažment predikčné metódy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book