Search results

 1. Vplyv anizotropného stavu napätosti na tuhosť pri malých pretvoreniach hrubozrnných zemín.
  Panuška Jakub ; 010150 
  Advances in Architectural, Civil and Environmental Engineering : . CD-ROM, s. 347-352
  anizotropia tuhosť pri malých pretvoreniach rýchlosť šmykových vĺn
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Stabilitné a filtračné problémy popolových naplavovaných odkalísk
  Zlatinská Lenka ; V150 
  Advances in architectural, civil and environmental engineering : . CD-ROM, s. 538-543
  stabilita filtrácia anizotropia
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 3. Meranie pretvorení na produktoch plošného tvárnenia fotogrammetrickou metódou
  Sládeček Štefan ; J  Schrek Alexander (Thesis advisor) ; J280
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Processes and Materials anizotropia strojárske technológie a materiály
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=94990
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 4. Deformačné stavy materiálu po operáciách tlačenia
  Hulej Marián  Šugárová Jana (Thesis advisor) ; M3000
  STU v Bratislave MTF UVTE KT, 2010
  MTF ;
  plošné tvárnenie ťahanie anizotropia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=63354
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Vplyv technologických krokov výroby na magnetické vlastnosti nanokryštalických jadier z materiálu VITROPERM = Influence of technological production steps on magnetic properties of nanocrystalline cores made of VITROPERM : Diplomová práca
  Majkútová Eva  Deanko Marián (xxx) Kusý Martin (Consultant) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2009
  MTF ; . - 56 s 1 CD-ROM
  magnetizmus Magnetostrikcia anizotropia hysterézna slučka
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Mikroštruktúrna analýza magneticky tvrdých materiálov na báze kovov vzácnych zemín typu samárium - kobalt = Microstructural analyse of hard magnetic materials on base metals of noble earths type samarium - cobalt : Bakalárska práca
  Sabo Jaroslav  Demian Svetozár (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UMAT, 2008
  MTF ; . - 62 s 1 CD-ROM
  magnetizmus anizotropia metalografická analýza
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 7. Supravodivé štruktúry na báze vysokoteplotných supravodičov. Superconducting structured based on HTC superconductors : Príspevok k technológii prípravy a k vysvetľovaniu fyzikálnych vlastností. Contribution to preparation technology and understanding of physical properties
  Minárik Stanislav ; M1000 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 71 s
  ISBN 978-80-8096-029-2
  anizotropia distribučná funkcia fonóny
  http://www.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Optimalizácia sušenia dreva určeného pre akustické aplikácie pomocou elektrických metód : Bakalárska práca
  Vanya Róbert  Bošák Ondrej (xxx) ; M1000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KMI, 2004
  MTF ; . - 54 s
  materiálové inžinierstvo anizotropia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book