Search results

Records found: 12  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus13747^"
 1. Štúdium sorpcie fenolu alternatívnymi adsorbentmi
  Vargová Mária ; M  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2013
  Occupational Health and Safety red mud black nickel mud phenol adsorption sorption adsorbents fenol červený kal adsorbenty adsorpcia sorpcia
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=78730
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Using of AOP process for phenol removal from wastewater
  Galbičková Blanka ; M5000  Soldán Maroš ; M5000
  Manažérstvo životného prostredia 2013 : . CD-ROM, s.89-92
  fenol ozonizácia červený kal
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 3. Degradácia nebezpečných organických látok
  Mokrá Veronika ; M  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2012 . - 42s CD ROM
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Occupational Health and Safety degradation phenol plynová chromatografia degradácia fenol
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66423
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Možnosti odstraňovania vybraných organických látok z pôd landfarmingom
  Valíčková Miroslava  Sirotiak Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  fenol remediácia kompostovanie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=75573
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Mokrá regenerácia samotuhnúcich zmesí so spojivovým systémom na báze fenolformaldehydovej živice. The wet reclamation of the self hardening moulding mixtures with the phenolformaldehyde bonding system
  Adameková Zuzana ; M3000 
  Materials Science and Technology [elektronický zdroj] . Roč. 8, č. 1 (2008)
  formovacie zmesi fenol
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (1) - článok
  article

  article

 6. Nebezpečné vlastnosti fenolu a jeho derivátov, ich monitorovanie a odstraňovanie zo zložiek životného prostredia
  Soldán Maroš ; M5000 
  1. vyd
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 71 s
  ISBN 978-80-8096-023-0
  fenol oxidácia chromatografia
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  monografia
  AAB - Scientific monography issued in home editorships
  V1 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako celok
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 7. Štúdium ekotoxicity vybraných organických polutantov = Study of ecotoxicity of selected organic pollutants : Diplomová práca
  Pavlisová Daniela  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Bratislava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2007
  MTF ; . - 70 s príl (1 CD-ROM)
  polutanty fenol ekotoxicita bioakumulácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Možnosti biodegradácie fenolových látok v odpadových vodách : Bakalárska práca
  Očenáš Marián  Michalíková Anna (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2004
  MTF ; . - 52 s 1 CD
  inžinierstvo životného prostredia odpadové vody fenol biodegradácia
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Stanovenie fenolu a jeho degradačných produktov metódou HPLC : Bakalárska práca
  Kollárová Jana  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MtF KEBI, 2004
  MTF ; . - 53 s príl (1 CD)
  inžinierstvo životného prostredia degradačné produkty fenol
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Nebezpečné vlastnosti fenolu a jeho derivátov, ich monitorovanie a odstraňovanie zo zložiek životného prostredia : Habilitačná práca
  Soldán Maroš ; M5000 
  Trnava : STU v Bratislave MTF, 2004 . - 78 s
  fenol oxidácia chromatografia ozón
  habilitačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book