Search results

 1. Podnikový informačný systém
  Kováč Jozef  Šebo Juraj
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013 . - 120 s
  ISBN 978-80-553-1463-1
  informačný systém podniku
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  book

  book

 2. Evidenčný systém pre autoservis = Database system for a business car repair shop : Diplomová práca
  Ďumbier Karol  Miksa František (xxx) ; M6000 Bezák Pavol (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 67 s príl (1 CD-ROM)
  informačný systém podniku entito-relačné modelovanie
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Systém pre podporu TPV = System for TPP support : Diplomová práca
  Fujak Róbert  Mikolka Jozef (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 155 s 1 CD-ROM
  informačný systém podniku výrobná dokumentácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Návrh na zefektívnenie využitia informačného systému v podniku DIPEX s.r.o. pre potreby plánovania a riadenia výrobnej logistiky = Proposal for improvement of information system utilisation at company DIPEX, s.r.o. designed for the needs of production planning and production logistics : Diplomová práca
  Kapošová Marcela  Makyšová Helena (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2009
  MTF ; . - 79 s 1 CD-ROM
  informačný systém podniku výrobná logistika
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Simulácia výrobného procesu automobilových komponentov JIS = Simulation production process of automotive components JIS : Diplomová práca
  Zimerman Norbert  Važan Pavel (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 67 s príl (1 CD-ROM)
  informačný systém podniku pružný výrobný systém simulačné modely
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Vývoj softvéru pomocou CASE nástroja Rational Software Architect = Software development with use of Case tool Rational Software Architect : Diplomová práca
  Magálová Katarína  Schreiber Peter (xxx) ; M6000 Kebísek Michal (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD-ROM)
  informačný systém podniku
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Tvorba informačného systému s využitím jazyka PL/SQL s DB Oracle 10g : Diplomová práca
  Hanáková Vladimíra  Hlaváč Július (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 93 s príl (1 CD-ROM)
  informačný systém podniku
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Návrh systému pre správu služobných ciest = Design of the information system for the administration of the business trips : Diplomová práca
  Demovič Jozef  Heinlein Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh informačného systému reštauračného zariadenia v notácii UML = The Design of Information System of a Restaurant Facility in UML Notation : Diplomová práca
  Lalinský Rastislav  Schreiber Peter (xxx) ; M6000 Kebísek Michal (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Problémy aktualizácie softvéru pre ZMOS = Problems of software update with ZMOS : Diplomová práca
  Kukan Martin  Michaľčonok German (xxx) ; M6000 Eliáš Michal (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 45 s 1 CD-ROM
  informačný systém podniku aktualizácia softvéru
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book