Search results

Records found: 86  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus13844^"
 1. Podnikový informačný systém
  Kováč Jozef  Šebo Juraj
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2013 . - 120 s
  ISBN 978-80-553-1463-1
  informačný systém podniku
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0110
  book

  book

 2. Návrh systému pre správu služobných ciest = Design of the information system for the administration of the business trips : Diplomová práca
  Demovič Jozef  Heinlein Peter (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 68 s 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh a realizácia informačného systému pre zabezpečenie správy registratúry = Proposal and Realization of Information System for Corporate Document Management Securing : Diplomová práca
  Kriššová Adriana  Moravčík Oliver (xxx) ; M6000 Juhásová Bohuslava (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 86 s 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 4. Sprístupnenie procesných dát pre Ďalšie spracovanie v ISS = Sensor-based data availableness making for next processing by ISS : Diplomová práca
  Kramoriš Jaroslav  Šúkala Branislav (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 73 s príl (1 CD-ROM)
  informačný systém podniku procesné dáta
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Využitie CMS Joomla na vnútropodnikovú komunikáciu = Use CMS Joomla for internaloffice communication : Diplomová práca
  Krakovský Michal  Jedlička Martin (xxx) ; M180 Bezák Pavol (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 86 s 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 6. Návrh informačného systému pre firmu N.A.P., s.r.o. Komárno = Proposal information system for company N.A.P., s.r.o. Komárno : Diplomová práca
  Borsos Richard  Kremžárová Lilla (xxx) ; M360
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 96 s 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Tvorba informačného systému s využitím jazyka PL/SQL s DB Oracle 10g : Diplomová práca
  Hanáková Vladimíra  Hlaváč Július (xxx)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 93 s príl (1 CD-ROM)
  informačný systém podniku
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 8. Simulácia výrobného procesu automobilových komponentov JIS = Simulation production process of automotive components JIS : Diplomová práca
  Zimerman Norbert  Važan Pavel (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 67 s príl (1 CD-ROM)
  informačný systém podniku pružný výrobný systém simulačné modely
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Vývoj softvéru pomocou CASE nástroja Rational Software Architect = Software development with use of Case tool Rational Software Architect : Diplomová práca
  Magálová Katarína  Schreiber Peter (xxx) ; M6000 Kebísek Michal (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 74 s príl (1 CD-ROM)
  informačný systém podniku
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Návrh informačného systému reštauračného zariadenia v notácii UML = The Design of Information System of a Restaurant Facility in UML Notation : Diplomová práca
  Lalinský Rastislav  Schreiber Peter (xxx) ; M6000 Kebísek Michal (Consultant) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2009
  MTF ; . - 61 s 1 CD-ROM
  informačný systém podniku
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book