Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus13953^"
 1. Management Accounting and Control : Tools and Concepts in a Central European Context / aut. Michel Charifzadeh, Andreas Taschner
  Charifzadeh Michel  Taschner Andreas
  Wienheim Wiley 2017 . - 391 s.
  ISBN 978-3-527-50821-1
  manažérske účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Kombinácie podnikov : účtovné aspekty, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, kúpa a vklad podniku alebo jeho časti
  Farkaš Richard 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2008 . - 111 s
  ISBN 978-80-8078-216-0
  podniková ekonomika manažérske účtovníctvo účtovníctvo vnútropodnikové
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 3. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy
  Scholleová Hana 
  1. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2008 . - 256 s
  finančný manažment manažérske účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 4. Uplatňovanie manažérskeho účtovníctva v malých priemyselných podnikoch : Doktorandská dizertačná práca
  Horváthová Martina ; M4000  Štrpka Alexander (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 119 s príl., autoreferát
  manažérske účtovníctvo účtovný informačný systém finančné účtovníctvo nákladové účtovníctvo controlling
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Manažerské účetnictví
  Král Bohumil 
  2. rozšíř. vyd
  Praha : Management Press, 2006 . - 622 s
  ISBN 80-7261-141-0
  manažérske účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. Ekonomické a finanční řízení firmy : Manažerské účetnictví v praxi
  Petřík Tomáš 
  1. vyd
  Praha : Grada, 2005 . - 371 s
  ISBN 80-247-1046-3
  finančný manažment manažérske účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2130
  book

  book

 7. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu
  Horváth Péter 
  1. čes. vyd
  Praha : Profess Consulting, 2004 . - 288 s
  ISBN 80-7259-002-2
  manažérske účtovníctvo controlling podnikový manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Manažérske účtovníctvo = Management Accounting : oficiálna terminológia = official terminology
  1. vyd
  London : CIMA, 2004 . - 302 s
  ISBN 80-89047-59-9
  manažérske účtovníctvo
  slovník vecný
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book