Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus13953^"
 1. Management Accounting and Control : Tools and Concepts in a Central European Context / aut. Michel Charifzadeh, Andreas Taschner
  Charifzadeh Michel  Taschner Andreas
  Wienheim Wiley 2017 . - 391 s.
  ISBN 978-3-527-50821-1
  manažérske účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 2. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy
  Scholleová Hana 
  1. vyd
  Praha : Grada Publishing, 2008 . - 256 s
  finančný manažment manažérske účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 3. Kombinácie podnikov : účtovné aspekty, zlúčenie, splynutie, rozdelenie, kúpa a vklad podniku alebo jeho časti
  Farkaš Richard 
  1. vyd
  Bratislava : Iura Edition, 2008 . - 111 s
  ISBN 978-80-8078-216-0
  podniková ekonomika manažérske účtovníctvo účtovníctvo vnútropodnikové
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 4. Uplatňovanie manažérskeho účtovníctva v malých priemyselných podnikoch : Doktorandská dizertačná práca
  Horváthová Martina ; M4000  Štrpka Alexander (Thesis advisor) ; M190
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2007 . - 119 s príl., autoreferát
  manažérske účtovníctvo účtovný informačný systém finančné účtovníctvo nákladové účtovníctvo controlling
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Manažerské účetnictví
  Král Bohumil 
  2. rozšíř. vyd
  Praha : Management Press, 2006 . - 622 s
  ISBN 80-7261-141-0
  manažérske účtovníctvo
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0010
  book

  book

 6. Ekonomické a finanční řízení firmy : Manažerské účetnictví v praxi
  Petřík Tomáš 
  1. vyd
  Praha : Grada, 2005 . - 371 s
  ISBN 80-247-1046-3
  finančný manažment manažérske účtovníctvo
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1140
  book

  book

 7. Nová koncepce controllingu : Cesta k účinnému controllingu
  Horváth Péter 
  1. čes. vyd
  Praha : Profess Consulting, 2004 . - 288 s
  ISBN 80-7259-002-2
  manažérske účtovníctvo controlling podnikový manažment
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0100
  book

  book

 8. Manažérske účtovníctvo = Management Accounting : oficiálna terminológia = official terminology
  1. vyd
  London : CIMA, 2004 . - 302 s
  ISBN 80-89047-59-9
  manažérske účtovníctvo
  slovník vecný
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.