Search results

 1. Vybrané príklady stability a plasticity
  Šnirc Ľuboš ; 010250  Grmanová Alžbeta ; 010250 Ravinger Ján ; 010250
  Statika stavieb 2017 : . S. 116-121
  plasticita stabilita príklady
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Inteligentné mestá - všeobecne, na Slovensku a predpoklady do budúcnosti
  Briatka Peter ; 010270  Gabona Daniel Briatka Roman ; 010270
  Buildustry . Roč. 1, č. 3 (2017), CD-ROM, s. 21-23
  inteligentné mestá definícia história financovanie nástroje príklady súkromný sektor smart cities definition history funding subsidies examples private sector
  článok z periodika
  BDF - Scientific works in others home magazines
  article

  article

 3. Principy a zásady urbanistické kompozice v příkladech / aut. Naděžda Rozmanová, Zuzana Gajdíková
  Rozmanová Naděžda  Gajdíková Zuzana
  1. vydanie
  Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 . - 110 s.
  ISBN 978-80-7538-073-9. -- ISBN 978-80-87318-49-2
  kompozícia urbanistická príklady urbanizmus - teória príručka
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR0100
  book

  book

 4. Riešené matematické úlohy z prijímacích skúšok 2008-2011
  Kollár Jozef ; V220 
  Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2012 . - 313 s
  ISBN 978-80-223-3200-2
  príklady matematika
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  book

  book

 5. Exercises Recommending for Limited Time Learning
  Michlík Pavel ; I200  Bieliková Mária ; I200
  Procedia Computer Science . Vol. 1 Issue 2 Proceedings of the 1st Workshop on Recommender Systems for Technology Enhanced Learning (RecSysTEL 2010) (2010), s.2821-2828
  odporúčanie článkov výučbový systém príklady obmedzený čas
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  article

  article

 6. Podpora výučby problematiky Petriho sietí – HTML aplikácia
  Vícen Jozef ; I100  Tomalová Elena (Thesis advisor) ; I100
  Bratislava : STU v Bratislave FIIT, 2010 . - 33 s
  počítačové systémy a siete Computer Systems and Networks využitie príklady examples Moodle
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=22674
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FIIT0100
  book

  book

 7. Handbook of Detailing : The Graphic Anatomy of Construction / aut. Ralph W Liebing
  Liebing Ralph W. 
  1. vydanie
  Vienna : Springer-Verlag, 2009 . - 424 s.
  ISBN 978-3-211-99134-3
  architektonický detail stavebné konštrukcie konštrukčné detaily architektonické kreslenie case study príklady technické kreslenie
  príručka
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR3000
  book

  book

 8. Metóda konečných prvkov v teórii a príkladoch
  Kochaník Ján  Vojtko Imrich
  1. vyd.
  Prešov : Fakulta výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove, 2007 . - 173 s
  ISBN 978-80-8073-931-7
  MKP - metóda konečných prvkov teória príklady
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0010
  book

  book

 9. 1000 způsobů zpracování písma : Tvar písmena dotažený k dokonalosti / Wilson Harvey / Loewy
  Loewy / Wilson Harvey
  1. vydanie
  Praha : Nakladatelství Slovart, 2006 . - 320 s.
  ISBN 80-7209-882-9
  písmo typografia príklady grafický dizajn
  obrazová publikácia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FAR1000
  book

  book

 10. Teorie elektromagnetického pole : Příklady
  Pankrác Vítězslav  Hazdra Pavel Novotný Karel
  Praha : ČVUT, 2005 . - 180 s
  ISBN 80-01-03320-1
  elektromagnetizmus pole elektromagnetické príklady
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1010
  book

  book