Search results

Records found: 8  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus14000^"
 1. Mechatronický pohybový systém
  Országh Marek ; E  Dúbravský Jozef (Thesis advisor) ; E010
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2010 . - 66 s
  krokové motory stepper motor software diplomová práca softvér automatizácia robotika mechatronické sústavy mechatronika
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=60249
  diplomová práca
  book

  book

 2. Optimized Algorithms for Control of Mechatronic Systems = Optimalizované metódy riadenia mechatronických systémov : č.ved.odb. 5-2-14, dát.obhaj. 26.11.2009
  Pospiech Thomas  Hubinský Peter (Thesis advisor) ; E011
  Bratislava : STU v Bratislave FEI, 2009
  FEI ; . - 142 s
  Automatizácia a riadenie metódy riadenia mechatronické sústavy
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI1000
  book

  book

 3. Tepelné procesy v mechatronických soustavách
  Vlach Radek 
  1. vyd
  Brno : CERM, 2009 . - 94 s
  ISBN 978-80-214-3976-4
  tepelné procesy mechatronické sústavy
  skriptá
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF0100
  MTF0010
  Tepelné procesy v mechatronických soustavách

  book

 4. Návrh modelu a simulácia mechanotronického systému v prostredí "Matlab" = Proposal of a model and a simulation of a mechatronic system in "Matlab" environment : Diplomová práca
  Gabriška Martin  Michaľčonok German (xxx) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2008
  MTF ; . - 66 s 1 CD-ROM
  mechatronické sústavy
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Spoľahlivosť systémov riadenia
  Vrban Anton ; M180 
  1 vyd.
  Trnava : AlumniPress, 2007 . - 96 s
  ISBN 978-80-8096-010-0
  Systémy automatizované mechatronické sústavy systémy riadenia spoľahlivosť systémov
  https://sweb.mtf.stuba.sk
  skriptá
  BCI - Scripts and school texts (lectures)
  P1 - Pedagogický výstup publikačnej činnosti ako celok
  ESK- E-scripts
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0200
  book

  book

 6. Mechatronika
  Maixner Ladislav 
  1. vyd.
  Brno : Computer Press, 2006 . - 280 s
  ISBN 80-251-1299-3
  teória strojárstva, mechanika ako základ strojárstva mechanika mechatronika mechatronické sústavy
  učebnica
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  FEI2001
  SJF0210
  MTF2120
  book

  book

 7. Mechatronika : Hnacie faktory, charakteristika a koncipovanie mechatronických sústav
  Gmiterko Alexander 
  1. vyd
  Košice : Technická univerzita v Košiciach, 2004 . - 194 s
  ISBN 80-8073-157-8
  mechatronika umelá inteligencia v priemysle konštruovanie mechatronické sústavy kvalita
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1100
  book

  book

 8. Príspevok k dynamike rotačných mechatronických sústav
  Mudrik Jozef ; M200  Labašová Eva ; M2000 Naď Milan ; M2000
  Nové trendy v strojárstve na prahu tretieho tisícročia : . s.244-247
  dynamika mechatronické sústavy
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.