Search results

Records found: 64  
Your query: Author Sysno = "^stu_us_auth stus14038^"
 1. Simulace potenciálu využívání energie země v softwaru DesignBuilder
  Šikula Ondřej  Nováková Iva Adam Pavel Čurpek Jakub ; 010240 Čekon Miroslav ; 010240
  Simulace budov a techniky prostředí 2020 : . s. 25-30
  energia zeme energo-piloty numerická simulácia kancelárska budova tepelný komfort EnergyPlus
  článok zo zborníka
  AFC - Reports at international scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 2. Parameters effecting forced vortex formation in blade passageway of dynamic air classifier / aut. Martin Adamčík, Tomáš Svěrák, Peter Peciar
  Adamčík Martin  Svěrák Tomáš Peciar Peter ; 020040
  Acta Polytechnica : . Vol. 57, iss. 5 (2017), s. 304-315
  numerická simulácia vzduchový separátor rotor air classifier numerical simulations
  https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85033365646&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=adamcik%2c+m.&st2=&sid=a2457cd639c0fb3bb9af1c3839a35ca1&sot=b&sdt=b&sl=24&s=AUTHOR-NAME%28adamcik%2c+m.%29&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 3. Numerical simulation of losses along a natural circulation helium loop / aut. Branislav Knížat, František Urban, Marek Mlkvik, Róbert Olšiak
  Knížat Branislav ; 020060  Urban František ; 020060 Mlkvik Marek ; 020060 Ridzoň František ; 020060 Olšiak Róbert ; 020060
  AIP Conference Proceedings : . Vol. 1745, (2016), 4 s. art.no. 020023, online
  numerická simulácia cirkulácia numerical simulations
  článok z periodika
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 4. Analysis of the effects of a wastewater treatment plant failure on the Drava river water quality
  Jerković Marta  Sokáč Marek ; 010280 Tadić Lidija
  e-GFOS . No. 12 (2016), online, s. 57-65
  numerická simulácia kvalita vody ČOV zlyhanie
  http://e-gfos.gfos.hr/images/stories/clanci/broj12/Paper%207_Jerkovic/Paper%207_Jerkovic.pdf
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 5. Numerická simulácia prúdenia v diagonálnom špirálovom čerpadle s predným diskom a bez neho / aut. Peter Hlbočan, Michal Varchola
  Hlbočan Peter  Varchola Michal ; 020060
  35. stretnutie Katedier mechaniky tekutín a termomechaniky : . S. 74-80, CD ROM
  numerická simulácia numerical simulations
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 6. Dokumentácia terénneho výskumu v rámci projektu "Tvorba a vývoj environmentálnych technológii pri protipovodňovej ochrane sídiel Malokarpatskej oblasti - prípadová štúdia Modra"
  Šoltész Andrej ; V170  Danáčová Michaela ; V160 Rehák Štefan Kohnová Silvia ; V160 Szolgay Ján ; V160
  Manažment povodí a povodňových rizík 2015 a Hydrologické dni 2015 : . CD-ROM, [9] s.
  protipovodňová ochrana numerická simulácia hydrologická analýza polder
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
  article

  article

 7. Pollutant Spreading in a Small Stream: A Case Study in Mala Nitra Canal in Slovakia
  Velísková Yvetta  Sokáč Marek ; V280 Halaj Peter Koczka Bara Márta Dulovičová Renáta Schügerl Radoslav
  Environmental Processes . Vol. 1, iss. 3 (2014), s. 265-276
  numerická simulácia terénne merania znečisťujúce látky disperzný koeficient pollutants numeric simulation dispersion coefficient field measurement
  článok z periodika
  ADE - Scientific titles in foreign not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 8. Návrh výkonových parametrov zváracieho zariadenia pre výrobu kombinovaných zvarových spojov laserom
  Ďurkovič Marián ; M  Behúlová Mária (Thesis advisor) ; M2000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVSM, 2014
  MTF ; 06.06.2014 ; 195 . - 63s CD ROM
  výrobné zariadenia a systémy Production Devices and Systems ANSYS ANSYS laser welding ANSYS ANSYS numerická simulácia teplotné pole zváranie laserom
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=99181
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Návrh a optimalizácia kvapalinou chladenej platne v simulačnom softvéri Flotherm
  Babulík Andrej 
  Trnava : STU v Bratislave MTF UVTE, 2014
  MTF ; 05.06.2014 ; 187 . - 76s CD
  počítačová podpora návrhu a výroby Computer-Aided Design and Production heat transfer design numerická simulácia prenos tepla návrh
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=80053
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Riadenie frekvenčného pásma oscilátorov Duffingovho typu s rýchlou spätnou väzbou : Dizertačná práca
  Liška Vladimír ; M6000  Vrábeľ Róbert (Thesis advisor) ; M6000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UIAM, 2014
  MTF ; 09.06.2014 ; 360 . - 83s CD ROM + autoreferát
  automatizácia a informatizácia procesov Process Automation and Informatization control numerická simulácia riadenie
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=66779
  dizertačná práca
  DAI - Qualificational works (thesis, habilitation, atestation...)
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book


  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.