Search results

 1. Analysis of the separate collection of packaging waste from households in Slovakia in the context of Circular Economy Package
  Trošanová Mária ; 010280  Miháliková Renáta Škultétyová Ivona ; 010280
  ICTEP 2019 : . CD-ROM, s. 262-268
  cirkulárna ekonomika obalové materiály separovaný zber
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 2. Nakladanie s odpadmi v podmienkach ÚVTOS a ÚVV v Leopoldove
  Bučková Alena  Soldán Maroš (Thesis advisor) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2014
  MTF ; Date of acceptation : 09.06.2014 ; Degree program : 670 . - 68s CD
  integrovaná bezpečnosť Integrated Safety separate collection waste separovaný zber odpady
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=110803
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. Návrh odpadového hospodárstva pre zadanú lokalitu
  Csibová Simona ; V  Škultétyová Ivona (Thesis advisor) ; V280
  Bratislava : STU v Bratislave SvF, 2013
  waste management separate collection komunálny odpad odpadové hospodárstvo separovaný zber
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=103901
  bakalárska práca
  book

  book

 4. Metodika návrhu efektívneho systému separovaného zberu v školských priestoroch
  Staník Viliam ; V280  Galbová Kristína ; V280
  Konferencia mladých výskumníkov : . s.CD-ROM, s.179-185
  methodology metodika separate collection separovaný zber school premises školské priestory
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 5. Separovaný zber v obciach a mestách Slovenska, ako jedna z možností aktívneho prístupu k ochrane životného prostredia.
  Nováčeková Viera ; J  Onderová Iveta (Thesis advisor) ; J0070
  Bratislava : STU v Bratislave SjF, 2013
  Production Systems and Quality Management the environment životné prostredie separovaný zber výrobné systémy a manažérstvo kvality
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=74169
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  SJF1000
  book

  book

 6. Separovaný zber odpadov z obalov
  Škultétyová Ivona ; V280  Galbová Kristína ; V280
  IX. International Scientific Conference of Faculty of Civil Engineering [elektronický zdroj] : . s.nestr.
  odpady z obalov packaging waste recycling recyklácia separate collection separovaný zber waste composition zloženie odpadov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 7. Problematika odpadov z obalov
  Škultétyová Ivona ; V280 
  10. Zdravotno-technické stavby.Malé vodné diela - krajina a voda : . s.137-142
  odpady z obalov packaging waste recycling recyklácia separate collection separovaný zber waste composition zloženie odpadov
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 8. Zefektívnenie separácie komunálneho odpadu v meste Malacky
  Janečková Gabriela  Krasnec Peter (Thesis advisor)
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2010
  MTF ;
  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Safety and Health Protection at Work komunálny odpad separovaný zber
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71358
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 9. Zhodnotenie separovaného zberu vybraných druhov komunálneho odpadu = Evaluation of the separate waste collection system for selected kinds of municipal waste : Diplomová práca
  Tollarovičová Monika  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 77 s príl (1 CD-ROM)
  komunálny odpad separovaný zber odpadové hospodárstvo
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 10. Zhodnotenie nakladania s komunálnym odpadom vo vybranom regióne = Assessing the management of municipal waste on the selected region : Diplomová práca
  Tomaštíková Monika  Soldán Maroš (xxx) ; M5000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UBEI, 2009
  MTF ; . - 75 s príl (1 CD-ROM)
  komunálny odpad separovaný zber recyklácia
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book