Search results

 1. The Need to Build New Skills in Construction Sector
  Jankovichová Eva ; 010270  Hanko Martin ; 010270 Ďubek Silvia ; 010270
  Buildustry . Roč. 5, č. 2 (2021), CD-ROM, s. 4-10
  new skills nové zručnosti key competencies kľúčové kompetencie knowledge management znalostný manažment
  https://www.briainvenia.sk/wp-content/uploads/2021/12/Buildustry-2_2021_Final_WEB.pdf
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article

 2. Návrh zlepšenia uplatňovania poznatkovej ekonomiky v priemyselných podnikoch v SR
  Koníčková Veronika  Šujanová Jana (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management knowledge economy innovation knowledge knowledge management znalostná ekonomika inovácie znalostný manažment znalosti
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90599
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 3. The influence of employee motivation and cultural differences on knowledge transfer in organizational learning conditions : Vplyv pracovnej motivácie a kultúrnych odlišností na transfer znalostí v podmienkach učiacej sa spoločnosti
  Rečičár Jakub ; R2020 
  Innovative Trends in Construction and Real Estate Sector. ITCRES 2013 : . s.64-74
  knowledge management knowledge transfer pracovná motivácia znalostná spoločnosť znalostný manažment
  článok zo zborníka
  AFD - Reports at home scientific conferences
  article

  article

 4. Návrh systému znalostného manažmentu v podniku Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.
  Dohnanská Alena  Kaiserová Veronika (Thesis advisor) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2013
  MTF ;
  priemyselné manažérstvo Industrial Management knowledge knowledge management corporate culture komunikácia podniková kultúra ľudské zdroje znalosti znalostný manažment
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=90607
  diplomová práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 5. Information and Knowledge Retrieval within Software Projects and their Graphical Representation for Collaborative Programming
  Polášek Ivan ; I200  Ruttkay-Nedecký Ivan Ruttkay-Nedecký Peter Tóth Tomáš Černík Andrej Dušek Peter
  Acta Polytechnica Hungarica . Vol. 10, No. 2 (2013), s.173 - 192
  dolovanie informácií dolovanie znalostí znalostný manažment kolaboratívne programovaniekolaboratívne programovanie vizualizácia information mining knowledge mining collaborative programming visualization recognition
  článok z periodika
  ADM - 13/NOVÉ Vedecké práce v zahraničných časopisoch registrovaných v databázach Web of Science alebo SCOPUS
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  (2) - článok
  article

  article

 6. Návrh zlepšenia uplatňovania manažmentu kontinuity vedomostí v priemyselných podnikoch v SR
  Viktorová Veronika ; M  Bielik Marettová Mária (xxx) ; M4000
  Trnava : STU v Bratislave MTF UPMK, 2012 . - 67s CD ROM
  knowledge management knowledge znalostný manažment znalosti priemyselné manažérstvo Industrial Management
  http://is.stuba.sk/zp/portal_zp.pl?podrobnosti=71117
  bakalárska práca
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF0001
  book

  book

 7. Managing Intellectual Capital in Libraries : beyond the balance sheet
  Kostagiolas Petros 
  Oxford : Chandos Publishing, 2012 . - 214 s
  ISBN 978-1-84334-678-4
  znalostný manažment znalostná ekonomika informačné technológie komunikačné technológie knižnice
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 8. Management of Knowledge Workers
  Mládková Ludmila 
  1st Ed.
  Bratislava : Iura Edition, 2012 . - 190 s
  ISBN 978-80-8078-463-8
  znalostný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF2100
  book

  book

 9. Leading Issues in Social Knowledge Management
  Gurteen David (Editor) 
  Reading : Academic Publishing International, 2012 . - 173 s
  ISBN 978-1-908272-38-6
  znalostný manažment
  monografia
  Faculty Available Inaccesible Issued For Request Only
  MTF1000
  book

  book

 10. Zdieľanie znalostí alo efektívny nástroj v procese tvorby systému znalostného manažmentu
  Rečičár Jakub ; R2020 
  MANEKO Manažment a ekonomika podniku . Roč. 4, č. 2 (2012), s.244-249
  knowledge knowledge management znalostný manažment
  článok z periodika
  ADF - Scientific titles in home not carented magazines and other year-books
  V3 - Vedecký výstup publikačnej činnosti z časopisu
  article

  article